Elektriciteitsproductie en -opslag

Op deze pagina's vindt u meer informatie over elektriciteitsproductie en -opslag. Voorlopig is dit beperkt tot informatie over fotovoltaïsche panelen (PV-panelen).

De opslag van elektriciteit in batterijen en de elektriciteitsproductie via windmolens, worden momenteel niet in rekening gebracht bij de EPB-berekening van een gebouw.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
09-01-2019