Externe koudelevering in niet-residentiële eenheden (periode 1)

Definitie

Een systeem van externe koudelevering is een koudenet dat instaat voor de distributie van koude voor gebouwen op meerdere sites.

Deze koude wordt opgewekt door één (of meerdere) centrale koudeleverancier(s). Via een netwerk van leidingen komt de koude terecht bij de verschillende koudevragers. 

Enkel koudenetten die  minstens twee gebouwenblokken bedienen waarvan minstens één zich niet op de eigen site bevindt, vallen onder externe koudelevering. 'Een site' is gedefinieerd als aansluitende percelen van dezelfde eigenaar.

Aanpak

Als uw EPB-eenheid aangesloten wordt op een systeem van externe koudelevering, contacteer ons

Geldig voor aanvragen t.e.m 31/12/21

Published on: 
21-01-2021