Toepassingsgebied

Welke gebouwen?

De haalbaarheidsstudie is verplicht voor gebouwen die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • het betreft een nieuwbouw
  • het gebouw heeft een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1000 m²
  • het gebouw wordt verwarmd of gekoeld om een specifieke binnentemperatuur te bekomen

Indien het project binnen 1 bouwvergunningsaanvraag (of melding) meerdere gebouwen omvat, moet u de bruikbare vloeroppervlaktes van deze gebouwen optellen.  

Welke technieken?

De bestemming van het gebouw en de bruikbare vloeroppervlakte bepalen welke technieken u moet onderzoeken, zoals vastgelegd in onderstaande tabel. Hierbij gaat u steeds uit van de bestemming die het grootste deel van de volledige oppervlakte inneemt (ook als het uit verschillende gebouwen bestaat).

tabel met te onderzoeken alternatieve systemen en technologie aan de hand van de gebouwbestemming en de bruikbare vloeroppervlakte

Voor gebouwen die zich - in vogelvlucht - op minder dan 500 m afstand bevinden van de aangeduide locaties (zip-bestand, na uitpakken te openen met Google Earth), moet u de beschikbaarheid voor stads/blokverwarming of -koeling onderzoeken. Het dichtstbijzijnde punt van het op te richten gebouw geldt als referentie. Als de aangeduide warmteleverancier aangeeft dat hij geen warmte meer ter beschikking heeft of wenst te leveren, is een verder onderzoek niet nodig.

Andere pagina's over haalbaarheidsstudie

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
15-01-2021