Ketel: rekenmethode - SWW (periode 3)

Opwekkingsrendement voor warm tapwater

Hoe het opwekkingsrendement voor warm tapwater wordt bepaald, hangt af van het type toestel:

  • toestellen die onder de Europese Verordeningen (EU) n° 811/2013, n° 812/2013, n° 813/2013 of n° 814/2013 (beter bekend als Ecodesign) vallen: op basis van de energie-efficiëntie voor waterverwarming (of de energie-efficiëntieklasse) en het capaciteitsprofiel
  • toestellen die er niet onder vallen: een vaste waarde voor het opwekkingsrendement, afhankelijk van het type opwekker. In dit opwekkingsrendement zit het effect van een eventuele warmteopslag inbegrepen.

De gebruikte waarden/methodes worden in onderstaande tabel samengevat.

Type opwekker

Opwekkingsrendement

Ketels die vallen onder Ecodesign

waarde op basis van energie-efficiëntie voor waterverwarming (of de energie-efficiëntieklasse) en het capaciteitsprofiel

Ketels die niet vallen onder Ecodesign

ketel zonder warmteopslag, die maar 1 EPW eenheid bedient

0,50 of 50%

ketel met warmteopslag, die maar 1 EPW eenheid bedient

0,45 of 45%

ketel met nominaal vermogen ≤ 70 kW zonder warmteopslag, die meerdere EPB-eenheden of minstens 1 EPN-eenheid bedient

0,50 of 50%

ketel met nominaal vermogen ≤ 70 kW met warmteopslag (≤ 500 L), die meerdere EPB-eenheden of minstens 1 EPN-eenheid bedient

0,45 of 45%

ketel met nominaal vermogen ≤ 70 kW met warmteopslag (> 500 L), die meerdere EPB-eenheden of minstens 1 EPN-eenheid bedient

zie onderstaande tabel

ketel met nominaal vermogen > 70 kW, die meerdere EPB-eenheden of minstens 1 EPN-eenheid bedient

zie onderstaande tabel

tabel ketels

Direct verwarmde warmwatertank

In een direct verwarmde watertank wordt het water opgewarmd door het verbrandingsproces in de opwekker zelf. Doorgaans gebeurt deze opwarming dan door een warmtewisselaar waarin enerzijds de rookgassen van de verbranding en anderzijds het water uit het opslagvat warmte uitwisselen. Een indirect verwarmd opslagvat gebruikt een tussenmedium. Dit tussenmedium wordt dan door de verbranding in het toestel opgewarmd en vervolgens gebruikt om het water in het opslagvat te verwarmen.