Netto-energiebehoefte voor verwarming

Wat is 'netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming'?

De netto-energiebehoefte voor verwarming of ook ‘warmtevraag’ geeft aan hoeveel energie nodig zal zijn om de temperatuur in de woning op het gewenste peil te houden. Die hangt af van :

  • de hoeveelheid energie die verloren gaat in de woning doorheen de schildelen, kieren en spleten
  • de hoeveelheid energie die verloren gaat door ventilatie
  • de warmtewinsten door invallende zonnestralen
  • de capaciteit van het gebouw om warmte op te slaan

Deze energiebehoefte wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte.  

De verslaggever berekent dit met de EPB-software. Hoe wordt de netto-energiebehoefte voor verwarming berekend?

Voor welke gebouwen en welke werken?

De eis op de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming geldt enkel voor de nieuwbouw (of gelijkwaardige werken) van woongebouwen met bouwvergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2017.

De eis geldt voor elke wooneenheid.

Geldig voor alle aanvragen van 01/01/12 t.e.m. 31/12/17