De EPB-productgegevensdatabank

In de EPB-productgegevensdatabank (www.epbd.be) vindt u productgegevens van materialen en installaties.

De informatie in deze databank is gemeenschappelijk voor de drie gewesten. Het WTCB is operator. De erkenning van EPB-productgegevens is een dienst van de drie gewesten, om officieel erkende gegevens ter beschikking te stellen voor EPB-berekeningen. Deze gegevens zullen door de gewesten nooit in twijfel worden getrokken bij de controle van EPB-aangiften. Het gebruik van erkende productgegevens uit de databank vermijdt dat de persoon die de EPB-berekeningen uitvoert voor ieder individueel productgegeven rechtstreeks van de fabrikant of leverancier een garantie moet bekomen.

Let op: deze erkenning houdt niet in dat de gewesten een kwaliteitsoordeel uitspreken over het product. Enkel de kenmerken die beschouwd worden in de energieprestatieregelgeving komen aan bod.

Ingave in de software

Logo van de productgegevensdatabank 'epbd'

In de EPB-software 3G kan u de gegevens over de producten -die opgenomen zijn in de productdatabank op het ogenblik van de release van de softwareversie- raadplegen via een klik op het icoon.

Let op: de software heeft geen rechtstreekse verbinding met de databank. Bij iedere nieuwe softwareversie is er wel een update van de productgegevens. Als u een product niet terugvindt in de EPB-software, raadpleegt u best rechtstreeks de databank op www.epbd.be.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
17-07-2018