S-peil

Wat is het S-peil?

Tekening van woning met pijlen die warmteverliezen en warmtewinsten tonen


Het ’S-Peil’ of 'schilpeil' drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus voor een appartement en niet voor een appartementsgebouw.

Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien.

De EPB-verslaggever berekent het S-peil met behulp van de EPB-software. Hoe het S-peil berekend wordt, vindt u onder Rekenmethode.

Voor welke gebouwen en welke werken?

Het S-peil geldt voor nieuwe wooneenheden met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2018. Welke eis wanneer geldt, vindt u in de eisentabellen per aanvraagjaar.

Compensatiemogelijkheid

Het VEKA volgt de haalbaarheid van S-peilverstrengingen goed op. Uit analyses bleek dat een verstrenging van S31 naar S28 voor de meeste woningen en appartementen zeker haalbaar is, maar dat dit voor een aantal woningtypes toch een meerkost vereist. 

Daarom is sinds 2022 een compensatiemogelijkheid ingevoerd, waarbij de bouwheer de aanscherping van de S-peileis kan compenseren door een lager E-peil te realiseren.  

Een wooneenheid waarbij het strengere S-peil van S28 niet wordt behaald (maar wel S29, S30 of S31) voldoet dan wél aan de EPB-eisen, mits:
•    voor bouwaanvragen in 2022 een E-peil van E25 wordt behaald (in plaats van E30);
•    voor bouwaanvragen vanaf 2023 een E-peil van E20 wordt behaald (in plaats van E30). 

Daarnaast moet de woning steeds voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie (dus zonder gebruik te maken van de E-peilcompensatie van 10%, die telt als alternatief om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie). 

Geldig voor alle aanvragen vanaf 2018

Regelgeving
Studie

Aan de invoer van het S-peil ging de studie  'EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw (2015)' vooraf.

Published on: 
21-02-2019