De bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt met de componentenmethode

Bij de bepaling van de totale Ucw-waarde van een module van een lichte gevel volgens deze componentenmethode, wordt een oppervlakte-gewogen gemiddelde U-waarde berekend van alle deelcomponenten van de module (beglazing, vulpanelen, profielen en raamstijlen), waarbij de randeffecten van de onderlinge aansluitingen tussen deze delen begroot worden door het product van een lengte en een lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt (Ψ-waarde).

Deze figuur toont de opbouw van een module van een lichte gevel

De warmtedoorgangscoëfficiënt Ucw per module berekent u met de formule:

Dit is de formule voor de bepaling van de U-waarde per module.

Parameters van Ucw

Ag

(m²)

de zichtbare oppervlakte van de beglazing

Af

(m²)

de oppervlakte van de samenstellende raamprofielen

Ap

(m²)

de oppervlakte van de opake vulpanelen

Am en At

(m²)

de oppervlakte van de verticale en horizontale raamstijlen

Acw

(m²)

de totale oppervlakte van de module van de lichte gevel, bepaald als de som van de samenstellende delen van de module: Acw= Ag+Ap+Af+Am+At

Ug

(W/m²K)

U-waarde van de beglazing

Uf, Um, Ut

(W/m²K) 

U-waarde van het raamprofiel, de verticale en horizontale raamstijlen en middenstijlen bepaald op

  • proefondervindelijke wijze
  • of numerieke berekeningswijze (let op: er is een speciale rekenmethode voor het effect van de schroefverbindingen in te rekenen)
Up

(W/m²K) 

U-waarde van het opake vulpaneel 

Ψf,g,  Ψf,p

(W/mK) 

psi-waarde  van de randeffecten tussen beglazing en profielen en tussen panelen en profielen bepaald op

  • numerieke berekeningswijze
  • of met de waarden bij ontstentenis zoals bij vensters
Ψm,f,  Ψt,f

(W/mK)

psi-waarde van de randeffecten tussen profielen (vast kader) en tussen de horizontale en/of verticale raamstijlen bepaald op

  • numerieke berekeningswijze
  • of met de waarden bij ontstentenis zoals bij vensters

Ψm,g, Ψt,g

(W/mK)

psi-waarde van de randeffecten tussen de beglazingen en de horizontale en/of verticale raamstijlen bepaald op

  • numerieke berekeningswijze
  • of met de waarden bij ontstentenis zoals bij vensters
Lg, lp, lm,f, lt,f, lt,g

(m)

de omtrekken van de corresponderende lineaire koudebruggen van de onderlinge aansluitingen van beglazingen, vulpanelen, profielen en horizontale, midden en verticale raamstijlen.

Geldig voor alle aanvragen