De nauwkeurige bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt

De nauwkeurige bepaling van de Ucw-waarde gebeurt meestal door de fabrikant van de gevelprofielen of een gespecialiseerd studiebureau. De Ucw-waarde wordt dan bepaald door een van beide opties:

  • via proeven, volgens de NBN EN ISO 12567-1;
  • via numerieke berekeningen, volgens de NBN EN ISO 10211 en NBN EN  ISO 10077-2;

Bij de numerieke berekeningen wordt

  • de U-waarde van de beglazing en de U-waarde van de opake panelen identiek berekend als bij normale vensters of opake scheidingsconstructies.
  • De warmtestroom in de verbindingselementen tussen de componenten en de extra warmteverliezen door randeffecten van de koudebrugwerking bepaalt u als volgt:
    • op basis van proeven, volgens de NBN EN ISO 12567-1;
    • op basis van 2D- of 3D- numerieke berekeningen, volgens de NBN EN ISO 10077-2 of NBN EN ISO 10211.

Numerieke berekening van de warmtestroom in de verbindingselementen

Bij deze numerieke berekeningen zijn er twee mogelijkheden om de verbindingselementen te beschouwen:

  • het verbindingselementen tussen beglazing en vulpaneel wordt beschouwd als een apart gevelelement met een eigen U-waarde. Deze U-waarde wordt afgeleid uit de totale warmteoverdrachtstroom door te rekenen over het volledige model.
Dit is de formule voor de bepaling van de U-waarde van de lichte gevel met een verbindingselement dat beschouwd wordt als apart gevelelement. Deze figuur toont de doorsnede door een lichte gevel waar de verbindingselementen tussen beglazing en vulpaneel beschouwd worden als een apart gevelelement.
  • Het verbindingselement tussen beglazing en vulpaneel wordt beschouwd als een lineaire aansluiting met een eigen Ψ-waarde. De Ψ-waarde wordt afgeleid uit de totale warmteoverdrachtstroom door te rekenen over het volledige model. Dit is meestal van toepassing voor structurele beglazing.
Dit is de formule voor de bepaling van de U-waarde van de lichte gevel met een verbindingselement dat beschouwd wordt als een lineaire aansluiting. Deze figuur toont de doorsnede door een lichte gevel waar de verbindingselementen tussen beglazing en vulpaneel beschouwd worden als een lineaire aansluiting.

Geldig voor alle aanvragen