Onderscheid tussen gewone vensters en lichte gevels

Een gewoon venster is opgebouwd uit een transparant deel dat in een vaste of beweegbare vleugel gemonteerd is en in de gevel is ingebouwd.

Een lichte gevel heeft verticale en horizontale draagstijlen met zwaardere afmetingen waartussen vensters, deuren, panelen of beglazingen geplaatst worden.

Deze figuur toont het onderscheid tussen de opbouw van een gewoon venster en de opbouw van een lichte gevel.

De draagstijl van een gordijngevel is opgesplitst in twee delen:

  • een onderdeel dat de beglazing, paneel of venstergeheel tegen de draagstijl bevestigd;
  • een onderdeel dat dient als eigenlijke draagstructuur van de gevel.

Hierdoor is bij lichte gevels ontwikkelde profieloppervlakte aan de draagzijde veel groter dan aan de afdekzijde. De draagstijl vormt aan de draagzijde als het ware een ‘vin’ met  een groter warmtetransport als gevolg. Bij gewone vensters zijn de profieloppervlakten aan binnen- en buitenzijde meestal gelijk.

Let op: sommige ontwerpers gebruiken gordijngevelprofielen voor gewone vensters of bij de constructie van serres of lichtstraten. In dat geval moeten deze transparante constructies als een lichte gevel berekend worden.

Geldig voor alle aanvragen