Combilus: installatie-eisen (huidig)

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Installatie-eisen

Dezelfde eisen zijn van toepassing als bij circulatieleidingen.

De isolatieverplichtingen van leidingen gelden voor nieuwe of vernieuwde combilussystemen. De eisen gelden niet voor bestaande combilussystemen die u niet aanpast.

Merk op: indien de combilus meerdere gerenoveerde EPW-eenheden bedient, dan geeft u voor elke gerenoveerde EPW-eenheid de eigenschappen van ieder leidingsegment van de combilus in. De leidinglengte van ieder leidingsegment deelt u door het aantal gerenoveerde EPW-eenheden waarvoor de EPB-aangifte gebeurt. De som van alle gerapporteerde leidinglengtes moet gelijk zijn aan de totale lengte van de volledige combilus.

Andere pagina's over Installatie-eisen: circulatieleidingen

 Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/15

Published on: 
17-12-2018