Systeem B: installatie-eisen

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Installatie-eisen

Voor centrale ventilatiesystemen met mechanische toevoer en natuurlijke afvoer, de zogenaamde 'systeem B-ventilatiesystemen', gelden er installatie-eisen.

De installatie-eisen leggen een minimale systeemfactor op. Deze eis komt er op neer dat:

  • Bij een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en natuurlijke afvoer, moet men minstens één energiebesparende maatregel voorzien die tot een hogere systeemfactor leidt.
  • Als er aan één van de voorwaarden wordt voldaan die tot een lagere systeemfactor leiden, dan moet men meerdere energiebesparende maatregelen nemen, om dit te compenseren.

Ingrepen die tot een hogere systeemfactor leiden

De volgende ingrepen verhogen de systeemfactor van het systeem B ventilatiesysteem:

  • De ventilatiekanalen zijn voldoende luchtdicht en dit wordt gestaafd met een meetrapport conform de regelgeving.
  • Er is een aerolisch inregelrapport aanwezig dat voldoet aan de wettelijke voorwaarden .
  • De ventilatoren zijn voorzien van een snelheidsregeling conform de regelgeving.

Tekortkomingen die tot een lagere systeemfactor leiden

De volgende tekortkomingen verlagen de systeemfactor van het systeem B ventilatiesysteem:

  • Nieuwe ventilatiekanalen voor het transport van verwarmde of gekoelde lucht zijn niet geïsoleerd conform de regelgeving.
  • Het totale afvoerdebiet is   van het ventilatiesysteem groter dan of gelijk aan 10.000 m³/h en er is geen monitoring van het energieverbruik.
Andere pagina's over Installatie-eisen: ventilatie

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/22

Regelgeving