Thermische massa: rekenmethode - residentieel (periode 1)

Elke energiesector krijgt een vaste waarde voor de thermische capaciteit, in functie van het type constructie. Een energiesector behoort steeds tot een van onderstaande types:

Zwaar energiesectoren waarvan minstens 90% van de oppervlakte van de horizontale constructiedelen en minstens 90% van de oppervlakte van de verticale en hellende constructiedelen massief is.
Halfzwaar energiesectoren waarvan minstens 90% van de horizontale constructiedelen massief is, of energiesectoren waarvan minstens 90% van de verticale en hellende constructiedelen massief zijn.
Matig zwaar energiesectoren waarvan 50 tot 90% van de horizontale constructiedelen massief zijn, of energiesectoren waarvan 50 tot 90% van de verticale en hellende constructiedelen massief zijn.
Licht energiesectoren die niet tot de voorgaande types behoren.

Overzichtelijke samenvatting van deze regels

gebouw_thermische massa_residentieel_bepalen categorie

Constructiedelen?

Om bovenstaande percentages te bepalen, mag u zich niet beperken tot constructiedelen met als begrenzing de buitenomgeving en aangrenzende ruimten (inclusief vensters, deuren, poorten, gordijngevels, … ). Ook binnenvloeren en binnenmuren bepalen mee de thermische massa van de constructie. U moet dus ook hiervan de massa (= aantal kg/m²) in rekening brengen.

Of een constructiedeel horizontaal, hellend of verticaal is, hangt af van de helling van het constructiedeel.

Constructiedeel is…

als de helling ….

horizontaal

helling = 0°

hellend

0° < helling < 60°

verticaal

helling > 60°

Massieve constructiedelen?

Een constructiedeel wordt massief beschouwd als zijn massa minstens 100 kg/m² bedraagt, bepaald vertrekkende van binnenuit tot aan een luchtspouw of een laag met thermische geleidbaarheid kleiner dan 0,20 W/(m.K).

Geldig voor aanvragen t.e.m. 31/12/18