Thermische massa: voorbeelden

Voorbeelden

  • Houtskeletconstructie voor muren, vloeren en dak: dit is een voorbeeld van een lichte constructie. Op warme dagen zal zo’n lichte constructie de warmte niet opslaan of bufferen. De binnentemperatuur zal sneller stijgen, waardoor de koelbehoefte sneller toeneemt.
  • Een betonconstructie (zonder binnenisolatie) is meestal een zware constructie. Zo’n constructie functioneert beter als buffer tegen de warmte. Zware constructies warmen langzamer op (bij hoge temperatuur) en koelen langzamer af (bij lage temperatuur) dan lichtere constructies. Zware constructies zijn dus veel minder onderhevig aan plotse temperatuurstijgingen (of –dalingen), zodat de binnentemperatuur in een gebouw met zware constructies ook veel minder schommelt.
  • Traditionele spouwmuurconstructie met houten dakspanten: hier is wat meer rekenwerk nodig om te bepalen of het een halfzware of een matig zware constructie betreft. In dergelijke constructie ligt het aandeel massieve verticale en hellende delen vaak tussen 50 % en 90 %. In de kleurgrafiek bevindt de constructie zich op dat moment al in het oranje gebied op de Y-as (bv. 70 %-lijn). In dat geval is het aandeel massieve horizontale constructiedelen bepalend:

    • Is dat aandeel minstens 90 %, dan is de constructie halfzwaar (gele zone op de X-as – bv. 95 %-lijn – snijpunt A). Dat is bijvoorbeeld zo als alle vloeren (dus van de gelijkvloerse, van de eerste en van de zolderverdieping) in beton of stenen gewelven zijn uitgevoerd.
    • Is dat aandeel tussen 50 % en 90 %, dan is de constructie matig zwaar (oranje zone op de X-as – bv. 65 %-lijn – snijpunt B). Dat is meestal het geval bij een toegankelijke zolder waarbij de zoldervloer een houten draagstructuur heeft. Bij rand- of twijfelgevallen, bijvoorbeeld bij kleinere zoldertippen, moet u het aandeel horizontale houten structuur ten opzichte van het aandeel massieve vloeren in het gebouw effectief berekenen om te zien of het ‘type constructie’ in de gele of de oranje zone op de X-as valt.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
12-07-2019