Algemene uitzonderingen op de EPB-eisen (periode 1)

Voor onderstaande gevallen zijn er afwijkende EPB-eisen van toepassing of bestaat er een algemene afwijking/vrijstelling van een bepaalde EPB-eis. Deze algemene uitzondering geldt automatisch en moet niet per individueel project aangevraagd worden. U duidt de betreffende uitzondering aan in de software. De stavingsstukken die aantonen dat er geen EPB-eisen van toepassing zijn, houdt u bij.

Renovatie of functiewijziging van beschermde monumenten en gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpszicht

Voor de renovatie of functiewijziging van beschermde monumenten en bestaande gebouwen in een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht zijn geen EPB-eisen van toepassing.

Let op: voor de uitbreiding of gedeeltelijke herbouw van deze gebouwen zijn de gewone EPB-eisen van toepassing.

Published on: 
07-08-2019