Uitzonderingen op de EPB-plicht (periode 2)

Voor onderstaande gevallen bestaat er een vrijstelling van de EPB-plicht. Voor deze gebouwen dient u geen startverklaring of EPB-aangifte in.

Medewerking van een architect niet vereist

Er is geen EPB-plicht voor gebouwen met een beschermd volume kleiner dan 3000 m³ waarbij de tussenkomst van een architect niet vereist is (aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling).

Indien een aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling werd ingediend en achteraf blijkt dat een aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling voldoende was geweest, geldt deze vrijstelling niet en is er wel een EPB-plicht.

Tijdelijke vergunning

Er is geen EPB-plicht voor gebouwen met een tijdelijke vergunning met een maximale duur van twee jaar.

Kleine, alleenstaande gebouwen

Er is geen EPB-plicht voor alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m².

Gebouwen zonder EPB-eisen

Indien er voor een gebouw geen EPB-eisen van toepassing zijn op de uitgevoerde werken, is er een vrijstelling van de EPB-plicht. De stavingsstukken die aantonen dat er geen EPB-eisen van toepassing zijn, houdt u bij.

Voorbeelden:

  • een woning wordt intern verbouwd en de medewerking van een architect is vereist aangezien een dragende wand tussen twee kamers wordt uitgebroken. De bestaande buitenschil en installaties blijven behouden.
  • Een garage wordt aangebouwd aan een bestaande woning. De garage is onverwarmd en wordt enkele gebruikt als autostalplaats. De buitenschil en installaties van de bestaande woning blijven behouden.
  • Bij de renovatie van een gebouw dat is vastgesteld in de inventaris van bouwkundig erfgoed, worden enkel de ramen in de voorgevel, die zichtbaar is vanop de openbare weg, vervangen.
Published on: 
25-05-2020