Er is een ventilatiemeting uitgevoerd, maar de timing van het VPV en de EPB-aangifte zijn niet correct.

Datum van VPV valt na de datum van de EPB-aangifte

Situatie

Er is een ventilatiemeting uitgevoerd door een ventilatieverslaggever, voorafgaand aan het indienen van de EPB-aangifte, maar de datum van het VPV valt na de datum van de EPB-aangifte.

Gevolg

Het ventilatieprestatieverslag (VPV) met meetrapport is een stavingstuk. De EPB-aangifte mag daarom pas ingediend worden, nadat het gevalideerde VPV afgeleverd is. 

Als de EPB-verslaggever op het ogenblik van het indienen van de EPB-aangifte niet beschikt over het VPV, licht hij best de aangifteplichtige in van de gevolgen als de EPB-aangifte wordt ingediend zonder dat een VPV beschikbaar is

Meting voor het VPV valt na de datum van de EPB-aangifte

Situatie

Er is een ventilatiemeting uitgevoerd door een ventilatieverslaggever, na het indienen van de EPB-aangifte, maar de datum van het VPV valt voor de datum van de aangifte.

Gevolg

Dat kan geen geldige ventilatiemeting zijn overeenkomstig de principes van het kwaliteitskader. Er kan geen VPV afgeleverd zijn op basis van een later uitgevoerde meting. In dat geval moet de EPB-verslaggever in de EPB-aangifte rapporteren alsof er geen VPV is.

Geldig voor:

  • aanvragen vanaf 01/01/16 én
  • aangiftes vanaf 01/07/17
Published on: 
21-09-2020