Hulpenergie ventilatie: ingave in de software (huidig)

3G Software

Deze figuur geeft een screenshot uit de 3G-software weer die aantoont waar de berekeningswijze voor de hulpenergie moet gekozen worden  in het nieuwe menu Technische installaties.

1. Maak eerst een nieuwe ventilator/ventilatiegroep aan in het menu 'Technische installaties'.

2. Vink het tabblad 'Hulpenergie' aan.

Let op! Als de ventilator/ventilatiegroep zowel EPW als EPN bedient, zullen er twee tabbladen verschijnen. In het tabblad ‘EPW’ vult u de gegevens in van de residentiële ventilatoren en in het tabblad ‘EPN’ vult u de gegevens in van de niet-residentiële ventilatoren.

3. Kies de berekeningswijze en vul de nodige gegevens in.

Als u kiest voor de detailberekening moet u alle aanwezige ventilatoren rapporteren, telkens met het overeenkomstige ventilatievermogen.

Deze figuur geeft een screenshot uit de 3G-software weer die aantoont hoe een ventilator uit de EPBD-databank kan geselecteerd worden.

Tip: Selecteer “Ventilator EPBD” in het afrolmenu en klik op het icoontje met het blauwe huisje om een ventilator uit de EPBD-gegevensdatabank te gebruiken. De gegevens worden dan automatisch overgenomen in de gegevensinvoer van de software.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/19

Published on: 
02-10-2019