Hulpenergie ventilatie: ingave in de software (periode 1)

3G Software

Deze figuur geeft een screenshot uit de 3G-software weer die aantoont waar de berekeningswijze voor de hulpenergie moet gekozen worden.

1. Ga naar de knoop "Ventilatie" in de energetische boomstructuur en vink het tabblad “Hulpenergie” aan.

2. Kies de berekeningswijze en vul de nodige gegevens in.

  • Als u kiest voor de detailberekening moet u alle aanwezige ventilatoren rapporteren, telkens met het overeenkomstige ventilatievermogen.
  • Een gedeelde ventilator moet u aanmaken in het menu ‘Gedeelde systemen’. U kunt deze nadien selecteren in de knoop Ventilatie.
Deze figuur geeft een screenshot uit de 3G-software weer die aantoont hoe een ventilator uit de EPBD-databank kan geselecteerd worden. Tip: Selecteer “Ventilator EPBD” in het afrolmenu en klik op het icoontje met het blauwe huisje om een ventilator uit de EPBD-gegevensdatabank te gebruiken. De gegevens worden dan automatisch overgenomen in de gegevensinvoer van de software.

Geldig voor aanvragen t.e.m. 31/12/18

Published on: 
02-10-2019