Kwaliteitskader ventilatie

Het doel van de EPB-regelgeving zijn energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele gebouwen. Voor een gezond binnenklimaat zijn minimale ventilatievoorzieningen dan ook verplicht. Om een goed werkend ventilatiesysteem te creëren, is echter meer nodig dan voldoen aan die minima. Een goed werkend ventilatiesysteem is namelijk het resultaat van een goed ontwerp, een goede plaatsing en een degelijk onderhoud.

Kwaliteit in twee stappen

Sinds 1 januari 2016 zet de Vlaamse Overheid in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Ze koppelt daarvoor het kwaliteitskader uit de STS-P 73-1 aan de EPB-regelgeving.

Het kwaliteitskader geldt voor:

  • nieuwbouw (en gelijkwaardige werken) van woongebouwen
  • ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen

Let op: het geldt niet voor renovaties en niet voor niet-residentiële gebouwen.

Voor de aangifteplichtige betekent dat twee nieuwe, verplicht op te maken documenten:

De aangifteplichtige moet een ventilatieverslaggever aanstellen die ervoor zorgt dat het ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag worden opgemaakt. De  EPB-verslaggever neemt de gegevens uit de verslagen van de ventilatieverslaggever correct over in de EPB-aangifte.

Published on: 
10-12-2019