Vraagsturing

Principe

Om de ventilatieverliezen te beperken, kan u een vraaggestuurd ventilatiesysteem installeren. Dat is een automatisch regelsysteem dat de nood aan ventilatie detecteert én het ventilatiedebiet daaraan aanpast. Die 'sturing' gebeurt bv. met bewegings-, vocht- of CO2-detectie.

Published on: 
05-08-2019