Ventilatieprestatieverslag (huidig)

In het ventilatieprestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem vergeleken met de prestatiecriteria van de STS-ventilatie.

Procedure

Hieronder vindt u de procedure voor de opmaak van het ventilatieprestatieverslag en de rapportering ervan in de EPB-aangifte.

Het is verplicht om na de werken een ventilatieprestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem te laten opmaken door een erkende ventilatieverslaggever

Het  wordt opgemaakt via het kwaliteitskader bij een kwaliteitsorganisatie, conform de STS-P 73-1 en haar informatieve bijlage 5.2, 5.3 en 5.4, met uitzondering van de punten 5.4.4 en 5.4.5 en conform met het STS-werkgroepdocument prestatieverslag (pdf). Vanaf 1 mei 2018 moet het ventilatieprestatieverslag afgeleverd zijn door een erkende kwaliteitsorganisatie

Dat prestatieverslag is een neerslag van alle prestaties van de afgewerkte ventilatie-installatie en kan berekeningen, observaties en metingen bevatten:

 • EPB-gerelateerde prestaties van de installatie: over roosters, doorstroomopeningen, gemeten mechanische debieten, balans, warmteterugwinning …
 • andere prestaties: akoestische prestaties, prestaties rond de interactie van de ventilatie-installatie met andere installaties (bv. verwarmingsinstallaties, dampkap …), luchtfiltering ...

  Als de installatie op die punten onvoldoende presteert, kan het gebruik en de volledige kwaliteit van de installatie in het gedrang te komen. Via het kwaliteitskader moet de ventilatieverslaggever ervoor zorgen dat alle prestaties van het ventilatiesysteem gerapporteerd worden in de databank van de kwaliteitsorganisatie. Via het kwaliteitskader is ook bepaald dat alle mechanische debieten worden gemeten. Na invoer van alle gegevens genereert de databank van de kwaliteitsorganisatie een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem.

De verslaggever is verplicht de EPB-gerelateerde aspecten van het ventilatiesysteem uit dat prestatieverslag te rapporteren in de EPB-aangifte.

Taken van de EPB-verslaggever

U voert in de EPB-software 3G een aantal gegevens in:

 • de code die het prestatieverslag krijgt in de databank van de kwaliteitsorganisatie
 • alle EPB-gerelateerde prestaties uit het prestatieverslag.

U wijzigt daarbij geen waarden of prestaties:

In het luik...

voert u het volgende in uit het prestatieverslag:

hygiënische ventilatie

 • de gegevens (merk, type …) en de behaalde prestaties van natuurlijke toevoerroosters, doorstroomopeningen en natuurlijke afvoeropeningen
 • de gemeten mechanische ventilatiedebieten uit het prestatieverslag van de ruimten met mechanische toevoer- of afvoeropeningen (en dus geen ontwerpdebieten meer)
ventilatie-installatie
 • de behaalde (on)balans van de gemeten debieten bij warmteterugwinning
 • het rendement van de warmteterugwinning
 • de zomer by-pass
 • het ventilatorvermogen
 • ...

 Opmerking: Er wordt momenteel gewerkt aan een exportmodule om de nodige gegevens uit de databank van het kwaliteitskader vlotter te importeren in de EPB-software 3G om de dubbele invoer van gegevens zoveel mogelijk te vermijden.

EPB-aangifte indienen als ventilatieprestatieverslag ontbreekt

Als er geen ventilatieprestatieverslag is opgemaakt als u de EPB-aangifte moet indienen, volgt u deze procedure.

Geldig voor:

 • aanvragen vanaf 01/01/16 én
 • aangiftes vanaf 01/07/17
Tijdslijn
Published on: 
24-09-2020