Appartement met combilus

Figuur bij voorbeeld verdeelsysteem bij appartementsgebouw met combilus

Situatie

Een appartementsgebouw met 12 appartementen beschikt over een collectieve stookplaats. Een combilus brengt het water voor ruimteverwarming en sanitair warm water naar de verschillende EPB-eenheden.

 

 

 

 

Aanpak

Bij een combilus maakt u altijd een primair verdeelsysteem van het type ‘Combilus’ aan. Hier voert u alle gegevens in voor de gemeenschappelijke kring tot aan de substations.

Per aangesloten EPB-eenheid maakt u altijd een secundair verdeelsysteem aan. Hier voert u alle gegevens in over de verwarmingskring en over de kring voor sanitair warm water in de EPB-eenheid zelf.

Tenslotte koppelt u het secundair verdeelsysteem met de juiste EPB-eenheid. In de knoop SWW van de EPB-eenheid voert u nog de nodige info in over de aanwezige tappunten. 

Let op: als in de EPB-eenheid nog een circulatieleiding voor SWW aanwezig is, moet u dit aangeven op het tabblad ‘Kring SWW’ van het secundaire verdeelsysteem en de nodige gegevens invoeren.

Geldig voor alle aanvragen