Disclaimer bij EPB-wegwijzer

  • Het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap spant zich in om fouten en technische storingen  in de EPB-wegwijzer te voorkomen en de wegwijzer tijdig te updaten. Zij kan echter niet garanderen dat de EPB-wegwijzer volledig vrij is van fouten of technische problemen.
  • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat bij het gebruik van deze 'tool'.
  • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap is evenmin verantwoordelijk voor de beslissing of handeling die de gebruiker neemt op basis van de verstrekte informatie.

Deze wegwijzer geeft een eerste indicatie of het project wel of niet aan de EPB-eisen moet voldoen en indien wel, welk eisenpakket geldt. Laat het resultaat steeds verifiëren door een EPB-verslaggever of architect!

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
15-01-2021