Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

Datum 

Omschrijving

18/01/2022

In het weekend van 28/01/2022 (20:00) – 30/01/2022 (23:30) worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de Windows-servers binnen de Vlaamse overheid.
Gedurende dit tijdsvenster zal er een tijdelijke onderbreking van ongeveer één uur zijn in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen.

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

 
Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

13/01/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: als u de aanvraagdatum van het project aanpast (ook indien het jaar hetzelfde blijft), wijzigt de EPB-software de U-waarde van het raamprofiel van alle vensters naar een slechtere waarde. Hierdoor stijgen alle resultaten onterecht.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: pas de U-waarde van het raamprofiel van alle vensters manueel aan naar de correcte waarde.

Tips om dit probleem te voorkomen:

 • Pas de aanvraagdatum van het project alleen aan als het echt nodig is, bijvoorbeeld indien u de startverklaring of aangifte wil indienen of indien u het project aan de correcte eisen wilt aftoetsen (indien het jaar ook effectief wijzigt).
 • Beschikt u nog over een (recente) versie van het bestand in een oudere versie dan v12.5.1? Pas de aanvraagdatum van het project dan aan in de vorige versie van de software. Converteer daarna pas naar v12.5.1. Indien de softwareversie 12.0.8 niet meer geïnstalleerd is op uw computer, kunt u ons contacteren om de installatiebestanden te bezorgen. Gelieve dan ook te melden op welk besturingssysteem u werkt.

Status: dit zal opgelost zijn in de volgende bugfix (verwacht midden februari 2022)

10/01/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: de regelgeving bepaalt dat dergelijke regelingen niet toegelaten zijn. De hygiënische debieten worden voor deze projecten dan ook niet ingerekend. Voor de energetische berekeningen mogen de ingegeven debieten echter wel beschouwd worden. Voor de bepaling van de hulpenergie voor ventilatie staan deze debieten in v12.5.1 onterecht op nul. Hierdoor wordt er te weinig hulpenergie ingerekend.

Toepassingsgebied: alle EPN-projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2022 met een ventilatiesysteem met een regeling van de luchtkwaliteit van klasse IDA-C1 of IDA-C2.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

10/01/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: sinds v12.5.1 is het mogelijk om een "deur in plafond" of "deur in vloer" in te geven. Bij de berekening van de b*U-waarde wordt echter niet altijd correct met de opwaartse of neerwaartse warmtestroom gerekend. De berekende b*U-waarde is dus niet correct.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: /

Status: nog in te plannen

10/01/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: de boete voor het niet voldoen aan de installatie-eisen voor een elektrische warmtepomp wordt niet correct berekend. Er wordt gerekend met 22€ per m² vloeroppervlakte in plaats van 15€ per m² vloeroppervlakte.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2022 waarvoor de installatie-eisen van toepassing zijn

Workaround: /

Status: nog in te plannen

21/12/2021

Omschrijving: het transmissieverlies doorheen deze scheidingsconstructies wordt onterecht meegenomen in de bepaling van de b-factor, terwijl de regelgeving bepaalt dat deze scheidingsconstructies niet in beschouwing genomen moeten worden.

Toepassingsgebied: alle projecten waarbij een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) in detail ingerekend wordt én waarvoor een scheidingsconstructie in contact met de grond wordt ingegeven.

Workaround: geef deze scheidingsconstructies niet in.

Status: opgelost in v12.5.1

21/12/2021

Omschrijving: bij het invullen van de vragen voor de bepaling van het potentieel voor intensieve ventilatie kan de software zeer traag reageren of zelfs vastlopen.

Toepassingsgebied: alle EPW-projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2018

Workaround: /

Status: opgelost in v12.5.1

21/12/2021 (v12.0.5 en recenter)

Omschrijving: het is niet mogelijk om gegevens in te voeren via het menu 'Snelle gegevensinvoer'.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: /

Status: opgelost in v12.5.1

21/12/2021

Omschrijving: het E-peil van het project wordt niet berekend als er een bestaande scheidingsconstructie werd ingegeven waarvan de samenstelling niet gekend is en waarbij er een metselwerklaag zonder voegen wordt ingegeven.

Toepassingsgebied: alle projecten met aard van de werken 'Renovatie' of 'IER'

Workaround: /

Status: opgelost in v12.5.1

10/12/2021 (v12.0.5 en recenter)

Omschrijving: er kunnen verschillende problemen voorkomen met de weergave van de invoervelden/schermen waardoor de tekst moeilijk of niet leesbaar is: zeer kleine lettergrootte of juist zeer grote lettergrootte, samengedrukte tekst in tabellen of boomstructuur, ...

Toepassingsgebied: dit probleem komt voor bij sommige gebruikers

Workaround: Bij sommige gebruikers lost een aanpassing van de beeldscherminstellingen het probleem op. Bij andere gebruikers blijft het probleem bestaan na aanpassing van de beeldscherminstellingen.

Voer volgende stappen uit om de beeldscherminstellingen te wijzigen:

 1. Rechter muisklik op het bureaublad en kies voor "Beeldscherminstellingen"

 2. Scroll naar de sectie "Schaal en layout"

 3. Kies voor een ander percentage in de lijst. Het 'aanbevolen' percentage zal wellicht wel tot een goede weergave leiden.

 4. Start de EPB-software opnieuw op nadat u de beeldscherminstellingen gewijzigd hebt

Status: wordt verder onderzocht

10/12/2021 (v12.0.5 en recenter)

Omschrijving: bij het genereren van een startverklaring of aangifte verschijnt een foutmelding over de naam van het tappunt. Deze mag maximaal 35 karakters bedragen. Als u voor een bepaald tappunt aanduidt dat er meer dan 1 stuk aanwezig is (aantal > 1), zal er achterliggend in de software een (of meerdere) kopie(ën) worden gemaakt van het tappunt. De software geeft dan zelf een generieke naam aan deze kopie die opgebouwd is als volgt "tap XX (kopie van <naam tappunt>)". Deze naam bestaat al snel uit meer dan 35 karakters, waardoor de foutmelding verschijnt. Omdat de naam achterliggend wordt aangemaakt, kunt u deze zelf niet wijzigen.

Toepassingsgebied: alle projecten met tappunten sanitair warm water die meer dan 1x voorkomen ("aantal > 1")

Workaround: Beperk de naam van de tappunten die meerdere keren voorkomen (aantal > 1) tot maximaal 17 karakters, inclusief spaties. Zo zal u wel een startverklaring of aangifte kunnen genereren.

Status: nog in te plannen

01/12/2021

Omschrijving: deze gebruikers kunnen grote problemen ondervinden met verschillende Java-applicaties, waaronder ook de EPB-software.

Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken met een recente MAC-computer die voorzien is van de chip 'M1' (beschikbaar sinds 10/11/2020) én waarop het recente besturingssysteem 'Monterey' geïnstalleerd is (beschikbaar sinds 25/10/2021).

Workaround: /

Status: wordt verder onderzocht

24/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand in een invoerveld van de EPB-software verschijnt er op het einde van de tekst een vreemd teken: �. Hierdoor behoudt de EPB-software de geplakte tekst niet.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: verwijder het vreemde teken meteen nadat u de tekst geplakt heeft in het invoerveld. Op deze manier zal de EPB-software de tekst wel behouden.

Status: nog in te plannen

24/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: het E-peil van de EPN-eenheid wordt niet berekend door een onterechte validatie op het veld 'Volume' van de EPB-eenheden met bestemming 'Gemeenschappelijk deel'.

Toepassingsgebied: alle EPN-projecten met aard van de werken 'Ingrijpende energetische renovatie' waarbij er ook een EPB-eenheid met bestemming 'Gemeenschappelijk deel' aanwezig is.

Workaround:

 1. Verander de 'aard van de werken' van het gebouw naar "nieuwbouw"
 2. Klik op elke EPB-eenheid met bestemming 'Gemeenschappelijk deel' en vul daar een waarde in voor het veld 'Volume'. De waarde zelf maakt niet uit. Dit kan bijvoorbeeld 1 zijn.
 3. Verander de 'aard van de werken' van het gebouw terug naar "ingrijpende energetische renovatie"
 4. Indien de EPN-eenheid niet over een systeem voor sanitair warm water beschikt: ga naar de knoop van de EPN-eenheid en duid aan 'systeem voor sanitair warm water' = 'neen'. (Dit is onterecht naar 'ja' versprongen door de aanpassing van de aard van de werken)
 5. Bereken de resultaten. Het E-peil van de EPN-eenheid zal nu berekend worden.

Status: opgelost in v12.5.1

9/11/2021 (v12.0.7)

Omschrijving: bij bepaalde invoerschermen kan het gebeuren dat na het invullen van een invoerveld het scherm verspringt naar een ander invoerscherm. Typisch gebeurt dit bij invoerschermen waar eerst elementen aangemaakt worden in een tabel en waarna u onder die tabel gegevens moet invullen (bijvoorbeeld de tabel 'Ventilatoren' bij de detailberekening van de hulpenergie ventilatie, de tabel 'Warmteopwekkingssystemen' in de knoop Verwarming, ...). Het scherm verspringt dan steeds naar de invoer voor het eerste element in de tabel. Dit geeft de indruk dat de invoer niet correct overgenomen is.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround:

 • Nadat het scherm verspringt klikt u zelf terug op het juiste element in de tabel. U zal zien dat de ingegeven invoer wel degelijk correct overgenomen is.
 • Het gebruik van bibliotheekelementen of het gebruik van de kopieer-functionaliteit onder de tabel kan het aantal keer dat het scherm verspringt verminderen.

Status: nog in te plannen

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: er verschijnt een melding om ontbrekende invoer voor het veld 'Soort afgiftesysteem'. Hierdoor worden de resultaten niet berekend.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum voor 01/01/2019 met een combilus.

Workaround: /

Status: opgelost in v12.5.1

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de vraag 'Energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van de weerstand' verschijnt niet. Hierdoor verschijnt de melding dat een elektrische weerstand moet ingegeven worden. Voor warmtepompen waarvoor de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand leidt dit tot slechtere resultaten.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een warmtepomp die instaat voor sanitair warm water en die valt onder Ecodesign en beschikt over een elektrische weerstand.

Workaround: Indien u beschikt over de correcte staving dat de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand, mag u als tijdelijke workaround 'neen' antwoorden op de vraag 'Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand'.

Status: nog in te plannen

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: als u in het tabblad Vraaggestuurde ventilatie kiest voor 'Vraagsturing' (en niet voor 'Vraagsturing EPBD') blijven de invoervelden uitgegrijsd staan. Er verschijnt een foutmelding onderaan en de resultaten kunnen niet berekend worden.

Toepassingsgebied: alle EPW-projecten met vraaggestuurde ventilatie.

Workaround:

 1. Pas de invoer aan van 'Vraagsturing EPBD' naar 'Vraagsturing'. De invoervelden zijn uitgegrijsd.
 2. Ga naar een andere knoop in de boomstructuur (bvb. Inertie).
 3. Keer vervolgens terug naar de knoop 'Ventilatie'. De invoervelden voor vraagsturing zullen niet meer uitgegrijsd zijn.

Status: opgelost in v12.5.1

5/11/2021

Omschrijving: De EPB-software is niet geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze toepassingen. Dit kan zorgen voor corrupte bestanden en ongewenst gedrag bij het opslaan en laden van een project.

Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken in bestanden die opgeslagen zijn in cloud-gebaseerde toepassingen (zoals gedeelde netwerkschijven of online-opslagtoepassingen)

Workaround: Wij raden gebruikers aan om voorlopig niet rechtstreeks bestanden op te slaan in of te openen vanuit dergelijke cloud-toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan in te werken.

Status: wordt verder onderzocht

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de EPB-software loopt vast wanneer aan een schildeel in een EPB-eenheid dezelfde naam gegeven wordt als in een andere EPB-eenheid.

Toepassingsgebied: alle MAC-besturingssystemen

Workaround:

 • In sommige gevallen wordt het probleem verholpen door de software te verwijderen (via de Uninstaller) en vervolgens de software opnieuw manueel te installeren (niet via de automatische update.
 • Geef alle scheidingsconstructies in het bestand een unieke naam.

Status: wordt verder onderzocht

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de EPB-software crasht regelmatig zonder duidelijke reden.

Toepassingsgebied: alle MAC-besturingssystemen waarbij te weinig geheugen (1 Gb) toegewezen werd aan de EPB-software.

Workaround:

1. Verhoog het geheugen tot minstens 2 Gb. Indien uw computer over minstens 8 Gb beschikt, verhoogt u het geheugen best tot 4 Gb. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 • Open de applicatie "Finder"

 • Applications>PEB>12.0.5>app.properties

 • Rechtermuisklik op "app.properties" (als het niet verschijnt, eerst de software openen zodat dit bestand aangemaakt kan worden)

 • "Open With">Other...>TextEdit.app

 • Vervang de lijn "jvm.maximum.memory.allocation=1024m" door "jvm.maximum.memory.allocation=2048m" (voor 2 Gb) of door "jvm.maximum.memory.allocation=4096m" (voor 4 Gb)

 • Sla dit bestand op

2. Start de EPB-software steeds op via de ".app"- applicatie. Deze kunt u terugvinden in de installatiemap van de software (Applications>PEB>12.0.X)

Status: opgelost in v12.5.1

08/10/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX).

Toepassingsgebied: Alle projecten

Workaround: /

Status: nog in te plannen

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij het kopiëren van een lijnbouwknoop naar de globale bibliotheek verschijnt er een foutmelding.

Toepassingsgebied: Alle projecten

Workaround: /

Status: nog in te plannen

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON)

Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem.

Workaround:

 1. Vink 'ja' aan bij 'zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...'
 2. Vul 0 kW in bij vermogen in uit-stand, TO-vermogen, stand-by vermogen en CCH-vermogen
 3. Vink 'nee' aan bij 'warmtepomp met twee luchtkanalen'
 4. Kies 'directe invoer van de SCOPon' en vul een waarde van 3,3 in
 5. Vink terug 'nee' aan bij 'zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...'

Status: nog in te plannen

26/05/2021

Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken 'Renovatie'.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

16/04/2021 (v11.0.3 en recenter)

Omschrijving: Op het moment dat u bij een ruimte de ruimte-categorie kiest, verdwijnt het invoerveld 'Ruimte-categorie'.

Toepassingsgebied: Alle projecten met niet-residentiële ventilatie (zowel EPN als EPU)

Workaround: Ga naar een andere plek in de boomstructuur, of naar een ander venster (bvb. 'Resultaten') en keer dan terug naar de betreffende ruimte. Het invoerveld 'Ruimte-categorie' is dan terug zichtbaar.

Status: opgelost in v12.5.1

24/03/2021 (v11.5.3)

Omschrijving: Sinds de recentste versie van de EPB-software v11.5.3 lukt het in sommige gevallen niet om een EPB-rapport te genereren in de software.

Toepassingsgebied: Het probleem doet zich voor na manuele installatie van de EPB-software v11.5.3.

Workaround: Verwijder de geïnstalleerde versie (peb_uninstaller) en installeer vervolgens de software opnieuw op een andere locatie.

Status: nog in te plannen

12/02/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’.

Toepassingsgebied: alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’

Workaround:

 1. Ga naar ‘System preferences’ en dan naar ‘general’.
 2. Pas ‘Prefer tabs’ aan naar ‘never’.

Dit is een screenshot van het tabblad General in het menu System Preferences . Deze screenshot verduidelijkt welke instellingen u moet aanpassen om het probleem te verhelpen.

Status: wordt onderzocht

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen.

Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven.

Workaround:  U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel.

Status: nog in te plannen

28/10/2020 (alle versies)

Omschrijving:  Het TRD  verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij  voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing 'grond', 'kelder' of 'kruipkelder'.

Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software.

Status: nog in te plannen

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar.

Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround:

- Sluit de software af
- Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/10.5_x64)
- Ga in de map jre1.8.0_172 en dan 'bin'
- Zoek naar javaw.exe.
- Klik hierop met de rechtermuisknop en kies 'Properties'
- Ga naar het tabblad 'Compatibility'
- Duid "Override high DPI scaling behavior" aan.
- Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Status: nog in te plannen
 

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

 

Geldig voor alle aanvragen