Registreren als EPB-verslaggever

Hoe registreren?

De energieprestatiedatabank werkt met een toegangsbeveiliging. Als u wenst op te treden als EPB-verslaggever dient u zich, voor het eerste gebruik, te registreren op www.energieprestatiedatabank.be. De registratie gebeurt aan de hand van een federaal token, een elektronische identiteitskaart (eID), de Itsme-app, ...

TOOL

WERKING

Federaal token Een federaal token (als burger) kunt u gratis aanvragen op de website www.belgium.be. Ongeveer een week na de aanvraag ontvangt u al uw federaal token.
Elektronische identiteitskaart (eID)

U kunt een eID aanvragen bij uw gemeente. Informatie hierover vindt u op http://eid.belgium.be/. U vindt er hoe u de kaartlezer moet installeren en de nodige (gratis) software kunt downloaden.Om uw eID te kunnen gebruiken, hebt u wel een kaartlezer nodig. Informatie over kaartlezers vindt u op www.cardreaders.be.

Opmerking: de energieprestatiedatabank maakt voor het inloggen gebruik van Access Control Management (ACM) dat generiek voor verschillende toepassingen van de Vlaamse overheid ontwikkeld werd. Macintosh-gebruikers kunnen zich met een eID aanmelden op ACM, indien zij Firefox als browser gebruiken. Met Safari als browser lukt dat niet.

Itsme-app Download de Itsme-app op uw smartphone en gebruik deze app om u aan te melden op de energieprestatiedatabank.

Unieke identificatie bij registratie

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. (VEKAheeft als doel de energieprestatiedatabank te laten gelden als authentieke gegevensbron. Daarvoor wordt elke nieuwe verslaggever met zijn/haar officiële verblijfplaats geregistreerd en worden de diplomagegevens van bestaande en nieuwe verslaggevers geverifieerd.

In dit document wordt beschreven welke stappen u moet doorlopen in het geval van een nieuwe registratie of bij het aanmelden van een bestaande registratie (die nog niet uniek geïdentificeerd is).

Registratie als...

Buitenlandse verslaggever

Verslaggevers die in de onmogelijkheid verkeren om te kunnen beschikken over een federaal token of elektronische identiteitskaart (bijvoorbeeld: buitenlandse verslaggevers), moeten contact opnemen met het VEKA. Het VEKA zorgt dan voor een alternatieve registratiemogelijkheid.

Natuurlijk persoon of rechtspersoon

De verslaggever kan (mits hij/zij voldoet aan de voorwaarden) zijn/haar taak opnemen als:

• natuurlijke persoon;
• rechtspersoon - zaakvoerder;
• rechtspersoon - bestuurder;
• rechtspersoon - werknemer (enkel werknemers, geen personen die als zelfstandige bij een firma werken).

Een verslaggever die geregistreerd is als rechtspersoon - werknemer en dus over het juiste diploma beschikt, kan de verslaggeving uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon waarvoor hij/zij werkt. De werknemer kan ook alle officiële documenten zelf ondertekenen. Meer informatie daarover vindt u in dit document.

Als een rechtspersoon een erkenning als verslaggever wenst, moet ofwel de zaakvoerder/een bestuurder, ofwel minstens een natuurlijke persoon in dienst van die rechtspersoon, voldoen aan de vier voorwaarden. Enkel de personen die voldoen aan die voorwaarden kunnen namens de rechtspersoon verslaggeverstaken uitoefenen, zoals het ondertekenen van aangiften. Als de zaakvoerder, een bestuurder of een medewerker niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de registratie geschrapt van de persoon die niet meer aan de voorwaarden voldoet. Een zaakvoerder (rechtspersoon) kan bijvoorbeeld beslissen om geen permanente vorming te volgen. Dat is geen probleem, zolang een werknemer die ook als verslaggever is geregistreerd dat wel doet.

Energiedeskundige

Een EPB-verslaggever kan zich aanvullend ook registreren als:

Geldig voor alle aanvragen