EPB energieprestatieregelgeving

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over "Energieprestatie en Binnenklimaat", afgekort EPB.

Bouw-en-verbouwprojecten
Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

In welke situaties wordt verwacht dat u de EPB-regelgeving naleeft en wanneer bent u vrijgesteld? Wij maken u graag wegwijs.

Welke specifieke eisen van toepassing zijn, hangt af van de datum van uw bouwaanvraag of melding en van de aard van de werken.

Naast voldoen aan de eisen van de regelgeving, moet u ook de procedure volgen: op tijd een verslaggever aanstellen, een startverklaring en een EPB-aangifte indienen.

99% van de nieuwbouw-woningen voldoet aan het E-peil. De helft loopt zelfs voor op de eisen. De boetes zijn vooral voor overtredingen op de ventilatieverplichtingen.

Zoek een verslaggever

foto verslaggeving