Erkenningsaanvraag als opleidingsinstelling voor verslaggevers

Opleidingsinstellingen kunnen een aanvraag indienen om erkend te worden voor de opleiding tot verslaggever. Een opleidingsinstelling kan zich ook engageren om examens voor verslaggevers in te richten. 

Stap 1. De opleidingsinstelling werkt een opleidingstraject uit dat beantwoordt aan het Minsterieel Besluit van 28 december 2018. Wenst zij ook examens in te richten? Dan moeten die ook voldoen aan de voorwaarden in het MB.

Stap 2. De opleidingsinstelling verzendt 'erkenningsaanvraag als opleidingsinstelling (en exameninstelling)' aangetekend, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, op het onderstaande adres. Gebruik steeds het formulier in de bovenstaande link. 

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Erkenningsaanvraag Opleiding EPB
Graaf de Ferrarisgebouw - 7de verdieping
Koning Albert II-laan 20 bus 17,
1000 Brussel

Stap 3. De opleidingsinstelling dient het volledige dossier per e-mail in, aan veka@vlaanderen.be, met als onderwerp 'erkenningsaanvraag opleiding EPB', zodat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap de aanvraag kan behandelen.