Haalbaarheidsstudie

Info over de haalbaarheidsstudie in het kader van de energieprestatieregelgeving (EPB)  kan u terugvinden op de EPB-pedia:

www.energiesparen.be/EPB-pedia/haalbaarheidsstudie

Info over de onafhankelijke haalbaarheidsstudie die inzicht geeft in de troeven en beperkingen van zonnepanelen op een bepaalde locatie, vindt u via www.energiesparen.be/haalbaarheidsstudie