Regularisaties en wijzigingen

Vergunningsaanvraag voor de regularisatie van uitgevoerde werken

Wat is een regularisatie?

Een regularisatie is een stedenbouwkundige vergunning. U vraagt die aan voor uitgevoerde wijzigingen aan een gebouw die niet vergund werden:

  • werkzaamheden die zijn uitgevoerd zonder stedenbouwkundige vergunning of nadat de vergunning is vervallen of geschorst;
  • werkzaamheden die strijdig zijn met de vergunde toestand: wanneer u bepaalde werkzaamheden anders hebt uitgevoerd dan op de vergunde plannen staat.

U kunt die bouwovertredingen nog vergund krijgen via een 'regularisatieaanvraag'.

Hoe vraagt u een regularisatie aan?  

Op het aanvraagformulier voor een stedenbouwkundige vergunning vult u duidelijk in:

  • u kruist aan dat u al begonnen bent met de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor u een aanvraag indient;
  • u geeft nauwkeurig aan welke werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder vergunning en op welke werkzaamheden (de totaliteit of de wijzigingen) de stedenbouwkundige aanvraag betrekking heeft.

Wanneer is de energieprestatieregelgeving van toepassing op een regularisatie?

Dat hangt af van de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de al uitgevoerde werken:

  • een regularisatie-aanvraag met vergunningsaanvraagdatum/meldingsdatum voor 8 september 2011: u moet niet voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Op het aanvraagformulier tot stedenbouwkundige vergunning kruist u aan dat er geen EPB-eisen van toepassing zijn. 
  • Een regularisatie-aanvraag met vergunningsaanvraagdatum/meldingsdatum vanaf 8 september 2011: in dat geval gelden de EPB-eisen die van toepassing waren op het moment dat de niet-vergunde werken werden gestart. Op het aanvraagformulier tot stedenbouwkundige vergunning kruist u aan dat er wel EPB-eisen van toepassing zijn.

Welke EPB-eisen in die gevallen van toepassing zijn, worden bepaald in artikel 9.1.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Vergunningsaanvraag voor de wijziging van een bestaande vergunningsaanvraag

Wat is een wijzigingsvergunning?

In tegenstelling tot een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor een bouwmisdrijf ('regularisatieaanvraag') beging u nog geen bouwovertreding. Voor de start of tijdens de uitvoering van de werken wenst u wijzigingen aan een bestaande stedenbouwkundige vergunning. U voerde die wijzigingen nog niet uit, maar vraagt een nieuwe vergunning aan om die wijzigingen te laten vergunnen. 

Er zijn twee mogelijke situaties:

De nieuwe aanvraag betreft een uitbreiding met EPB-eenheden

  • Op het vergunde gebouw gelden de EPB-eisen die van toepassing waren op het moment van de oorspronkelijke vergunningsaanvraag.
  • Op de nieuw vergunde subdossiers gelden de EPB-eisen die geldig waren op het moment van de aanvraag van de vergunningswijziging (dus volgens de aanvraagdatum van de wijziging).

De nieuwe aanvraag betreft geen uitbreiding met EPB-eenheden

De EPB-eisen op het moment van de aanvraag van de oorspronkelijke vergunning gelden.

Let op: als men voor het hele gebouw, inclusief de wijzigingen, een volledig nieuwe stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, dan gelden de EPB-eisen van het moment van die laatste aanvraag.