Toepassingsgebied in detail

Alle informatie over EPB is opgenomen in een nieuw webdeel: EPB-pedia.

Zie www.energiesparen.be/EPB-pedia.

Voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2015

Voor een vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2015 waarvoor de medewerking van een architect vereist is*, is elk nieuw of gerenoveerd gebouw EPB-plichtig, behalve:

 • gebouwen waarvoor een specifieke vrijstelling geldt en
 • industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.

Het toepassingsgebied van EPB is dus verruimd: niet enkel de gebouwen die ten behoeve van mensen worden verwarmd, zijn dus EPB-plichtig. Voor landbouwgebouwen zijn een aantal vrijstellingen en afwijkingen doorgevoerd, afhankelijk van het type landbouwgebouw

* Let op: een vergunningsaanvraag of melding waarbij geen medewerking van een architect vereist is, is niet-EPB-plichtig, tenzij het gebouw(deel) groter is dan 3000 m³.

Voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2014

Vanaf 1 januari 2014 geldt de EPB-plicht voor elke melding of stedenbouwkundige aanvraag voor een gebouw waarbij de medewerking van een architect vereist is*, voor een gebouw(deel) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, … Dus ook niet-geklimatiseerde gebouwen of gebouwdelen zijn EPB-plichtig.

* Let op: een vergunningsaanvraag of melding waarbij geen medewerking van een architect vereist is, is niet-EPB-plichtig, tenzij het gebouw(deel) groter is dan 3000 m³.

Voorbeelden

In deze bouwprojecten wordt in eerste instantie vaak geen verwarming of koeling geplaatst. Voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2014 zijn ze wel EPB-plichtig:

 • aanbouw van een atelier aan een woning;
 • uitbreiding met twee slaapkamers aan een bestaande woning;
 • uitbreiding aan een bestaande woning, waarin een toilet, een berging en een badkamer worden voorzien;
 • bouwen van een vakantiewoning.

Uitzondering

Een industrieel gebouw of een gebouw in een landbouwbedrijf dat niet voor bewoning bestemd is, wordt niet automatisch als geklimatiseerd beschouwd. Voor deze gebouwen blijft de hamvraag van 2006-2014 van toepassing: wordt het gebouw(deel) verwarmd of gekoeld ten behoeve van mensen die er wonen, werken, sporten ... ?

Voor vergunningsaanvragen en meldingen van 2006-2014

Het respecteren van de EPB-regelgeving is sinds 2006 verplicht:

 • wanneer u voor de werkzaamheden die kaderen in een vergund geheel*, een stedenbouwkundige vergunning  aanvraagt of een melding doet;
  (*): dus ook voor de niet-vergunningsplichtige werken die samen met de vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd.
   
 • en de vergunningsaanvraag of melding betrekking heeft op werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten …
Welke eisen gelden als de bestemming van het gebouw nog niet gekend is?

Als bij een melding of bij een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2014, nog niet is gekend of het gebouw na ingebruikname zal worden geklimatiseerd, dan wordt het gebouw beschouwd als geklimatiseerd.

Redenen

 • Op die manier is er een grotere garantie dat de verkoper (bv.: bij cascoverkopen van industriegebouwen) al voldoende basis EPB-maatregelen neemt, zoals de isolatie van constructiedelen. Als het gebouw na ingebruikname wordt verwarmd of gekoeld, is het voor de koper mogelijk, mits enkele aanvullende maatregelen, het gebouw aan de EPB-eisen te laten voldoen.
 • Als er te weinig basismaatregelen door de verkoper in het casco-gebouw zijn uitgevoerd, is het risico te groot dat het geheel niet aan de EPB-eisen voldoet. Niettegenstaande het voor de koper in die gevallen quasi onmogelijk is om het project te laten voldoen, is hij wel verantwoordelik en moet hij de eventuele boete betalen.
Voorbeeld

Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, is het exacte gebruik van industriegebouwen vaak nog niet gekend. Afhankelijk van de latere invulling als opslagruimte of als werkplaats, kan pas later worden beslist om het gebouw al dan niet te klimatiseren.
Door de bijkomende bepaling in het wijzigingsbesluit geldt de strengste aanname. Dergelijke gebouwen of delen ervan worden beschouwd als geklimatiseerd en zijn dus EPB-plichtig.

Uitzonderingen en regularisaties vormen een apart hoofdstuk van de energieprestatieregelgeving.