Vormingsinstellingen

Elke verslaggever moet jaarlijks permanente vorming volgen. De permanente vorming voor verslaggevers bestaat uit 2 types vormingen. Ze zijn allebei verplicht:

  • vorming met vrije inhoud: jaarlijks moet de verslaggever een pakket aan permanente vorming volgen, uit een erkend aanbod, over vrij te kiezen onderwerpen én
  • vorming met verplichte inhoud: afhankelijk van de geplande wijzigingen legt de minister een aantal uren over een bepaald onderwerp vast.

Voor de beide pakketten moeten de vormingen georganiseerd zijn door een erkende vormingsinstelling.

Op de EPB-pedia vindt u onder 'Permanente vorming' meer uitleg over:

  • het aantal uren vorming;
  • welke types opleidingen en welke inhoud aanvaard worden;
  • aan welke voorwaarden een vormingsinstelling moet voldoen voor het geven van permanente vorming.

Via de onderstaande blokken vindt u stap voor stap hoe u praktisch te werk kunt gaan voor het indienen van een erkenningsaanvraag en voor het doorsturen van vormingen en van deelnemers. Alle vormingen die door het VEKA zijn erkend, worden aangevuld in de lijst 'Erkende vormingen'.

Permanente vorming 2022

Verslaggevers die hun erkenning willen behouden moeten in 2022 zes uur vorming met vrije inhoud volgen. Het aanbod vinden zij in de vormingstabel. In 2022 wordt, net als in 2020 en 2021, geen vorming met verplichte inhoud georganiseerd.

Wetgeving

Het Ministerieel besluit van 28 december 2018 legt de vorm, de inhoud, de duur en nadere bepalingen vast van de verplichte permanente vorming voor verslaggevers. Het MB verzamelt alle voorgaande MB's over de erkenningsregeling voor verslaggevers (vb. MB van 17 november 2014).

Published on: 
06-01-2021