EPC-labelpremie

Heeft u een woning met een slechte energieprestatie volgens een EPC opgemaakt in 2019 of later? Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u hiervoor vanaf 2021 een premie krijgen. 

Deze premie wordt niet opgenomen in Mijn VerbouwPremie en kunt u blijven aanvragen bij Fluvius.   

Voor welke woningen?
 • Voor woningen en woongebouwen die een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat is opgemaakt  in 2019 of later waaruit blijkt dat de woning of het woongebouw voor de renovatie een energielabel E of F had;
 • Voor wooneenheden (appartementen) die een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat is opgemaakt in 2019 of later waaruit blijkt dat het appartement voor de renovatie een energielabel D, E of F had.
Voorwaarden?
 • Voor woningen en woongebouwen: starten met een label E of F voor de renovatie (het 'EPC-voor') en binnen de 5 jaar minimaal label C halen (het 'EPC na');
 • Voor wooneenheden (appartementen):  starten met een label D, E of F voor de renovatie (het ‘EPC-voor’) en binnen de 5 jaar minimaal label B (het ‘EPC-na’) halen;
 • Elke woning, woongebouw of wooneenheid kan maar eenmalig in aanmerking komen voor een EPC-labelpremie;
 • Niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus:
  • Wie al 1 investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie heeft aangevraagd of aanvraagt, zit automatisch in het traject van de totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie;
  • Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, en voor deze investering een premie aanvraagt ten laatste op 30 juni 2022,  heeft de keuze tussen het traject van de totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.  Deze keuze is eenmalig en onherroepelijk. Voor premieaanvragen via de Mijn VerbouwPremie of voor aanmelding van een ventilatiesysteem bij Fluvius vanaf 1 juli 2022, kan in geen geval nog een totaalrenovatiebonustraject worden opgestart.
 • De EPC-labelpremie is cumuleerbaar met Fluvius-premies voor de verschillende energiebesparende maatregelen, met de renovatiepremie en met de nieuwe Mijn VerbouwPremie. 
 • Het EPC-voor moet opgemaakt zijn in 2019 of later. Een EPC van 2018 of vroeger komt niet in aanmerking als EPC-voor. Deze oude EPCs vermelden geen label en werden opgemaakt volgens een oudere berekeningswijze. Iedere investeerder kan op eender welk moment een EPC laten opmaken. Doe dit zeker voor de start van de renovatie als er voor de woning geen EPC opgemaakt in 2019 of later beschikbaar is. 

Het behalen van het nieuwe EPC-label moet worden aangetoond met een nieuw EPC, het ‘EPC-na’. Dit nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC-voor waaruit bleek dat de woning/het woongebouw/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC-voor werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC-na worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

Bedrag?
Labelpremie Begunstigde Woning of woongebouw (starten van label E of F) Appartement (starten van label D, E of F)
naar A algemene doelgroep € 5000 € 3750
naar A beschermde afnemer € 6000 € 4500
naar B algemene doelgroep € 3750 € 2500
naar B beschermde afnemer € 4500 € 3000
naar C algemene doelgroep € 2500 geen labelpremie
naar C beschermde afnemer € 3000 geen labelpremie

De premie kan in schijven worden verkregen als er tussentijds geldige EPCs worden voorgelegd waaruit een voldoende labelverbetering blijkt.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de woning, het woongebouw of de wooneenheid kan de premie aanvragen op basis van een EPC-voor en een EPC-na de renovatie.  

Hoe en wanneer aanvragen?
 • U vraagt de premie aan in 2 stappen:
  • Zodra u beschikt over een EPC-voor dat is opgemaakt in 2019 of later waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning/woongebouw (label E of slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, dient u een aanvraag tot activatie van de EPC-labelpremie in bij Fluvius;
  • Binnen de 5 jaar na datum van dit EPC-voor moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning/woongebouw minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid). Vervolgens vraagt u de premie aan binnen de 12 maanden na dit EPC-na;
 • De premie kan enkel online worden aangevraagd via fluvius.be.
Test uw EPC tool
De tool kan via een aantal vragen een indicatie geven van het energielabel. Voor de premie moet een echt EPC worden opgemaakt!

logo medefinancieringDit project maakt deel uit van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht en wordt (deels) gefinancierd met Europese relancemiddelen.

Published on: 
17-02-2022