EPC toepassingsgebied geldig vanaf 2021

Het EPC is al meer dan tien jaar verplicht bij verkoop en verhuur van woningen, appartementen, studio's...

Vanaf 2020 moet er bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden ook een EPC aanwezig zijn.

Vanaf 2022 moeten appartementsgebouwen een EPC van de gemeenschappelijke delen van het gebouw hebben. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Dit EPC kan u al laten opmaken vanaf 2020.

Deze EPC's worden opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

  • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio en van een klein niet-residentieel gebouw of autonoom functionerend gebouwdeel in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de eenheid te koop wordt aangeboden;
  • de woning- en  handelshuur ;
  • de verhuur van een woning, appartement, studio, klein niet-residentieel gebouw of gebouwdeel voor contracten vanaf twee maanden. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de eenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per eenheid, dus per appartement, per studio, per woning, per autonoom functionerend kantoor, handelszaak, horecazaak, gebouw(deel) met logeerfunctie ....

Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Wanneer het EPC tijdens deze periode vervalt, moet er dus een nieuw EPC opgemaakt worden.

Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.

Bij het te koop of te huur stellen zijn er een aantal verplicht op te nemen vermeldingen in de advertenties.

Bij verkoop wordt het geldig EPC aan de koper overgedragen. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.

Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.

In bepaalde gevallen is het niet nodig om een EPC te laten opmaken :

Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.

Meer uitzonderingen vindt u terug in onderstaande overzichtstabel die geldig is vanaf 2021:

EPC2021_toepassingsgebied* nieuwe uitzondering sinds 2021

Bijzondere situatie bij de verkoop van kleine niet-residentiële gebouwen

Bij de verkoop van een klein niet-residentieel gebouw of gebouwdeel waarvan de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) nog in 2019 werd ondertekend, is geen EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen vereist bij het ondertekenen van de notariële akte.