Verplichte vermelding van EPC-informatie in advertenties

Wie verkoopt of verhuurt, moet over een geldig EPC beschikken en moet bovendien een aantal elementen uit het EPC  vermelden in advertenties of bekendmakingen waarin de woonst of het residentiële gebouw(deel) te koop of te huur wordt aangeboden. Dit geldt zowel voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ....

Afbeelding van Immo-zoekertjes

Vanaf 2020 geldt deze verplichting ook wanneer een klein niet-residentieel gebouw(deel) te koop of te huur wordt aangeboden.

Wat moet u vermelden in de advertenties?
 • Heeft u een EPC dat dateert van vóór 2019 dan moet u steeds het kengetal (in kWh/m²) publiceren.
 • Heeft u een EPC dat opgemaakt wordt na 1 januari 2019 dan moet u ofwel het label (van A+ t.e.m. F) ofwel het kengetal (in kWh/m²) publiceren. Bij publicatie kunt u gebruik maken van de icoontjes van de labels en zo uw woning extra in de kijker zetten.
 • U publiceert steeds het volledige adres, inclusief volledig huisnummer en/of busnummer. Wilt u het adres niet bekendmaken dan kunt u de unieke code van het EPC publiceren.
  • De unieke code is een deel van het energieprestatiecertificaatnummer: het tweede groepje van maximum tien cijfers. De nullen vóór het eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden. Bijvoorbeeld voor het certificaatnummer 20081101-0000000245-00000015, is de unieke code = UC 245. De vermelding van de letters "UC" voor de code is verplicht, dus: UC: 245. Zo wordt verwarring met het kengetal van het EPC of andere informatie vermeden. Het is ook toegelaten om het volledige certificaatnummer te publiceren. Voor EPC's vanaf januari 2019 moet na de unieke code ook nog "-RES" gepubliceerd worden.
 • Voor nieuwbouwwoongebouwen  moet het kengetal én het E-peil vermeld worden. Vanaf 2020 geldt deze verplichting ook voor kleine niet-residentiële gebouwen en gebouwdelen.
Uitzondering op de EPC-advertentieplicht

In kleine zoekertjes in gedrukte media, zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit afkortingen, volstaat het vermelden van het EPC-kengetal.

Er is geen melding verplicht op kleine raamaffiches te koop/te huur zonder verdere informatie of op kleine panelen aan de woning zelf waar enkel verwijzing naar het immokantoor staan.

Voor nieuwbouwwoongebouwen: door de wettelijk toegelaten periode van maximum 12 maanden tussen datum van ingebruikname of de beëindiging van de werken en het indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouw gebouwen te koop of te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is. Gedurende deze periode is het dan ook niet mogelijk om het kengetal te publiceren in advertenties. In geval van controle dient men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is omdat de periode van twaalf maanden tussen de datum van ingebruikname en indienen van de EPB-aangifte nog niet voorbij is.

Vanaf 2020 geldt deze uitzondering ook voor kleine niet-residentiële gebouw(delen).

Wat wordt verstaan onder advertentie?

De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in

 • bekendmakingen in de etalages van makelaars;
 • affiches omtrent openbare verkoop;
 • informatie op (immo-)beurzen;
 • drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten;
 • online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings;
 • TV- of radio-advertenties.
Gebruik de icoontjes van de labels om te communiceren!

Op het vernieuwde EPC staat naast de energiescore ook een label, van A+ tot F. Maak gebruik van de icoontjes om het label duidelijk te communiceren in uw advertenties!