Verplichte vermelding van EPC-informatie in advertenties

Wie een gebouw te koop of te huur aanbiedt, moet over een geldig EPC beschikken en moet bovendien een aantal zaken uit het EPC  vermelden in advertenties of bekendmakingen. Dit geldt zowel voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ....

De advertentieplicht geldt voor woningen, appartementen, kleine niet-residentiële gebouwen, collectieve woongebouwen
Wat moet u vermelden in de advertenties?
 • Heeft u een EPC dat dateert van vóór 2019 dan moet u steeds het kengetal (in kWh/m²) publiceren.
 • Heeft u een EPC dat opgemaakt wordt na 1 januari 2019 dan moet u ofwel het label (van A+ t.e.m. F) ofwel het kengetal (in kWh/m²) publiceren. Bij publicatie kunt u gebruik maken van de icoontjes van de labels en zo uw woning en klein niet-residentieel gebouw extra in de kijker zetten.
 • U publiceert steeds het volledige adres, inclusief volledig huisnummer en/of busnummer. Wilt u het adres niet bekendmaken dan kunt u de unieke code van het EPC publiceren.

  • De unieke code is een deel van het energieprestatiecertificaatnummer: het tweede groepje van maximum tien cijfers. De nullen vóór het eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden.
  • Voorbeeld: voor het certificaatnummer 20081101-0000000245-00000015 is de unieke code = UC 245. De vermelding van de letters "UC" voor de code is verplicht, dus: UC: 245. Zo wordt verwarring met het kengetal van het EPC of andere informatie vermeden. Het is ook toegelaten om het volledige certificaatnummer te publiceren. Voor EPC's vanaf januari 2019 moet na de unieke code ook nog '-RES' bij woongebouwen en '-KNR' bij kleine niet-residentiële gebouwen gepubliceerd worden.
 • Bij nieuwbouw (woongebouwen en kleine niet-residentiële gebouwen) moet het kengetal én het E-peil vermeld worden.
Uitzonderingen op de EPC-advertentieplicht
 • In kleine zoekertjes in gedrukte media, zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit afkortingen, volstaat het vermelden van het EPC-kengetal.
 • Er is geen melding verplicht op kleine raamaffiches 'te koop/te huur' zonder verdere informatie
 • Er is geen melding verplicht op kleine panelen aan het gebouw zelf met enkel een verwijzing naar het immokantoor.
 • Nieuwbouw (woongebouwen en kleine niet-residentiële gebouw en gebouwdelen): door de wettelijk toegelaten periode van maximum 12 maanden tussen datum van ingebruikname of de beëindiging van de werken en het indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouw gebouwen te koop of te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is. Gedurende deze periode is het dan ook niet mogelijk om het kengetal te publiceren in advertenties. In geval van controle dient men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is omdat de periode van 12 maanden tussen de datum van ingebruikname en indienen van de EPB-aangifte nog niet voorbij is.
Wat wordt verstaan onder advertentie?

De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in

 • bekendmakingen in de etalages van makelaars;
 • affiches omtrent openbare verkoop;
 • informatie op (immo-)beurzen;
 • drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten;
 • online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings;
 • TV- of radio-advertenties.
Gebruik de icoontjes van de labels om te publiceren!

Op het EPC staat naast de energiescore ook een label, van A+ tot F. Gebruik deze icoontjes om het label duidelijk te communiceren in uw advertenties!