EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

De exacte invoerdatum van het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen, zoals winkels, kantoren, ...  is nog niet bekend.

Een EPC bij verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw zal moeten opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type D. Ook concrete informatie over de opleidingen tot energiedeskundige type D of over de certifcatiesoftware is nog niet bekend.

Een EPC voor niet–residentiële gebouwen zal nodig zijn voor alle gebouwen met een niet-residentiële functie behalve:

  • Gebouwen kleiner dan 50m²

  • Tijdelijke gebouwen (minder dan twee jaar)

  • Gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten

  • Niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf

  • Industriepanden en werkplaatsen

Onder verkoop verstaat men de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom. Met verhuur bedoelt men de handelshuur, de gewone huur voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de concessies.

Van zodra meer specifieke informatie beschikbaar is, zal u die op deze webpagina kunnen terugvinden.