Controles en boetes

Het VEKA controleert zowel op aanwezigheid van het EPC als op correctheid. Ook de EPC-vermeldingen in advertenties worden gecontroleerd.

De eigenaar van een woning of klein niet-residentieel gebouw moet over een EPC beschikken van zodra hij zijn gebouw te koop of te huur aanbiedt op de immobiliënmarkt. De eigenaar draagt de kosten voor het opmaken van het EPC. Het EPC moet worden voorgelegd aan geïnteresseerden in de woning, zodat deze een vergelijking kunnen maken tussen verschillende gebouwen met eenzelfde bestemming ( bestemd voor wonen of niet bestemd voor wonen).

Controle op de aanwezigheid van het EPC

Het VEKA controleert steekproefsgewijs of woningen, appartementen en kleine niet-residentiële eenheden die - via immokantoren, websites, advertenties,... - te koop of te huur worden aangeboden, over een geldig EPC beschikken.

Vanaf 2022 controleert het VEKA ook op de aanwezigheid van het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Wanneer het EPC moet aanwezig zijn, leest u hier.

Notarissen hebben meldingsplicht bij afwezigheid van een EPC. Dit gebeurt via het e-notariaat. Notarissen riskeren een boete van 250 tot 5000 euro als ze meldingen over de afwezigheid van een EPC niet doorgeven aan het VEKA.

Als een eigenaar niet (tijdig) over een geldig EPC beschikt, dan wordt de eigenaar uitgenodigd om schriftelijke argumenten in te dienen. Het ontbreken van een EPC betekent niet dat de woning of het klein niet-residentieel gebouw niet kan verkocht of verhuurd worden. De eigenaar riskeert wel een administratieve geldboete van 500 euro tot 5000 euro.

Controle op de correctheid van het EPC

Het VEKA controleert steekproefsgewijs op de geleverde prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende energiedeskundige en op de correctheid van het EPC.

In geval van misbruik of kennelijke onbekwaamheid, kan het VEKA de erkenning van de energiedeskundige intrekken. Als een EPC van onvoldoende kwaliteit is, kan VEKA de energieprestatiecertificaten in kwestie intrekken.

Als het EPC niet met de werkelijkheid overeenstemt, dan kan het VEKA aan de energiedeskundige een boete opleggen van 250 tot 5000 euro.

Controle op de advertentieverplichting van het EPC

Bij het te koop of te huur stellen van een woning of klein niet-residentieel gebouw, moet de EPC-score en het adres in de krantenadvertentie, in tijdschriften, op websites,... vermeld zijn.
Wil de verkoper/verhuurder de adresgegevens niet publiceren, dan is de unieke code van het certificaatnummer een geldig alternatief.

Bij het niet naleven van de advertentieverplichting kan het VEKA aan de eigenaar, de immobiliënmakelaar, de notaris, ...  die de woning of het klein niet-residentieel gebouw(deel) te koop of te huur plaatst, een boete opleggen van 250 tot 5000 euro.

Wilt u een probleem melden?

Heeft u vragen bij de correctheid of aanwezigheid van het EPC? Dan kan u bij het VEKA schriftelijk een melding doen via het klachtenformulier, via het elektronisch formulier of via brief t.a.v. het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, EPC, Koning Albert-II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel.

Anonieme of onvolledige meldingen worden niet aanvaard.

Elke melding of klacht bevat daarom steeds:

  • een toelichting van het probleem;
  • het volledige adres van de woning die te koop of te huur staat;
  • (indien gekend) de adresgegevens van de eigenaar;
  • uw naam en contactgegevens.

Voeg ook steeds foto's toe van uw vaststellingen.

Goed om weten

  • Het VEKA kan geen uitspraak doen over contractuele geschillen tussen de betrokken partijen (verhuurder-huurder, makelaar-verkoper, koper-verkoper, notaris-verkoper,...). Deze juridische bevoegdheid komt enkel toe aan de rechtbanken en hoven.
  • Bij de berekening van de energiescore wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit van de uitvoering van de (werken aan de) woning. Vochtproblemen, luchtkwaliteit, defecte installaties, houtrot, …. hebben dan ook geen rechtstreekse invloed op de energiescore op het EPC. Zo kan het voorkomen dat een goed geïsoleerde woning met een goede energiescore toch vochtproblemen ondervindt. Meer informatie over woonkwaliteit vindt u op de website van Wonen Vlaanderen. Indien u klachten heeft over de woningkwaliteit, kan u terecht bij uw gemeente.
Published on: 
29-11-2018