In welke situaties is het EPC verplicht?

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

  • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, ... in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden;
  • de woninghuur ;
  • de verhuur van een woning, appartement, studio,… voor contracten vanaf twee maanden. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te huur wordt aangeboden.

Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, ....

Er moet dus een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Wanneer het EPC tijdens deze periode vervalt, moet er dus een nieuw EPC opgemaakt worden.

Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.

Bij het te koop of te huur stellen zijn er een aantal verplicht op te nemen vermeldingen in de advertenties.

Bij verkoop wordt het geldig EPC aan de koper overgedragen. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.

Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.

Vanaf 2020 is het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen verplicht indien u uw gebouw of eenheid te koop of te huur stelt. Dit EPC kan opgemaakt worden vanaf 2020.

Vanaf 2022 is het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw verplicht. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Dit EPC kan opgemaakt worden vanaf 2020.

Bekijk de specifieke verkoop- en verhuursituaties vanaf 2020.

Specifieke verkoop/verhuursituaties geldig t/m 2019
  EPC nodig?
Verkoop van deel (%)  van de eigendom, bv. bij echtscheiding of erfenis door één van de partijen Neen
Woninghuur Ja
Verhuur met huurcontract minder dan twee maanden (gemene huur), bv. vakantiewoning Neen
Verkoop van enkel naakte eigendom of vruchtgebruik Neen
Instellen van opstal, erfpacht, ruilakte, gerechtelijke onteigening Neen
Woningen met huurovereenkomst van voor 1/1/2009 Neen

Onderverhuur

Neen
Opnieuw verkopen/verhuren van een gebouw met een nog geldig EPC of een geldig EPC bouw Als er een geldig EPC beschikbaar is, moet geen nieuw EPC opgemaakt worden.
Verhuur/verkoop van studentenkamers met gemeenschappelijke keuken, badkamer of toilet Ja, 1 voor het volledige gebouw
Verhuur/verkoop studentenkamers met aparte faciliteiten Ja, EPC per studentenkamer
Verkoop serviceflat Ja
Verhuur serviceflat met huurovereenkomst Ja
Verhuur serviceflat met dagprijs zonder huurovereenkomst Neen
Verkoop woningen zonder verwarming Ja
Verkoop/verhuur stacaravan Enkel als het laatste gebruik als vaste verblijfplaats geldt, de stacaravan aangesloten is op nutsvoorzieningen en een immobiel karakter heeft.
Verkoop/verhuur onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning Neen
Verkoop/verhuur beschermd gebouw Ja
Verkoop/verhuur woonboot Neen
Verkoop/verhuur van gebouw uitsluitend gebruikt voor een niet-residentiële functie Neen. Op termijn het EPC voor niet-residentiële gebouwen
Verkoop religieus gebouw, bv. klooster Neen
Verkoop/verhuur zonder enige vorm van publicatie, bv. tussen familieleden Neen
Schenken of erven van een woning Neen
Gerechtelijke onteigening Neen