Info voor opleidings- en vormingsinstellingen - EPC bestaande woongebouwen

Presentaties en info over de train-de-trainersessies
  • 2020:

Vanaf 1 januari 2020 worden er twee nieuwe energieprestatiecertificaten ingevoerd: het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (verplicht bij verkoop en verhuur) en het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (vrijwillige opmaak, verplichte opmaak vanaf 2022). De energiedeskundigen type A moeten vanaf januari 2020 het aangepaste inspectieprotocol en certificatiesoftware toepassen. U vindt het nieuwe inspectieprotocol en bijhorende toelichtingen op de webpagina voor energiedeskundigen type A.

  • 2019:

Vanaf 1 januari 2019 wordt een aangepast energieprestatiecertificaat met onder meer een energielabel, de lange termijn energiedoelstellingen en een prijsindicatie van de werken in de aanbevelingen gelanceerd. De energiedeskundigen type A moeten vanaf januari 2019 het aangepaste inspectieprotocol en certificatiesoftware toepassen. U vindt het nieuwe inspectieprotocol en bijhorende toelichtingen op de webpagina voor energiedeskundigen type A.

Organiseren van een basisopleiding en examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A

Nieuwe energiedeskundigen type A moeten een door het VEA erkende opleiding tot energiedeskundige type A volgen en slagen in een examen tot energiedeskundige type A, ingericht door een erkende exameninstelling.

1) Opleidingsinstellingen die een basisopleiding voor kandidaat-energiedeskundigen type A willen organiseren, moeten erkend zijn door het VEA.

2) Instellingen die een examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A willen organiseren, moeten erkend zijn door het VEA.

3) Een geregistreerde medewerker van de exameninstelling moet de resultaten van het examen en de gegevens van de opleiding opladen in de energieprestatiedatabank.

Organiseren van permanente vorming voor bestaande energiedeskundigen type A

Om de erkenning tot energiedeskundige type A te behouden moeten vanaf 2017 alle energiedeskundigen type A jaarlijks permanente vorming volgen.

1) Vormingsinstellingen die permanente vorming willen organiseren voor energiedeskundigen type A moeten erkend zijn door het VEA.

2) Een geregistreerde medewerker geeft de aanvraag voor een permanente vorming in in de energieprestatiedatabank. Het VEA keurt de aanvraag goed of af. Erkende vormingen komen in een tabel.

 

3) De geregistreerde medewerker van de vormingsinstelling geeft de deelnemers door via de energieprestatiedatabank.

Andere opleidingen
EPC voor publieke gebouwen

Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige. Om erkend te kunnen worden als energiedeskundige type C moet men een erkende opleiding volgen en slagen in het bijhorende examen. Er is geen permanente vorming voor energiedeskundigen type C.

EPB

Kandidaat-verslaggevers moeten een basisopleiding volgen tot verslaggever en bovendien over het juiste diploma beschikken. Daarna moeten ze slagen voor een bijhorend examen.

NIEUWSRUBRIEK
  • Geslaagde kandidaat energiedeskundigen type A moeten zich ten laatste 12 maanden na het behalen van het getuigschrift van de basisopleiding registreren op de energieprestatiedatabank van het VEA.
Inhoudelijke info m.b.t. het EPC