Info voor opleidings- en vormingsinstellingen - EPC bestaande woongebouwen

Vorming 2021 en vormingsmateriaal

Energiedeskundigen type A zijn verplicht om in 2021 6 uren verplichte vorming te volgen zijnde:

  • 2 uur vorming met verplichte inhoud over het toepassingsgebied, de veelgemaakte fouten en tips en aandachtspunten bij de opmaak van het EPC GD én
  • 4 uren vorming met vrije inhoud naar keuze.

Hieronder vindt u het lesmateriaal 

Organiseren van een basisopleiding en examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A

Nieuwe energiedeskundigen type A moeten een door het VEKA erkende opleiding tot energiedeskundige type A volgen en slagen in een examen tot energiedeskundige type A, ingericht door een erkende exameninstelling.

1) Opleidingsinstellingen die een basisopleiding voor kandidaat-energiedeskundigen type A willen organiseren, moeten erkend zijn door het VEKA.

2) Instellingen die een examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A willen organiseren, moeten erkend zijn door het VEKA.​​​​​​​

3) Een geregistreerde medewerker van de exameninstelling moet de resultaten van het examen en de gegevens van de opleiding opladen in de energieprestatiedatabank.

Organiseren van permanente vorming voor bestaande energiedeskundigen type A

Om de erkenning tot energiedeskundige type A te behouden moeten vanaf 2017 alle energiedeskundigen type A jaarlijks permanente vorming volgen.

1) Vormingsinstellingen die permanente vorming willen organiseren voor energiedeskundigen type A moeten erkend zijn door het VEKA.

2) Een geregistreerde medewerker geeft de aanvraag voor een permanente vorming in in de energieprestatiedatabank. Het VEKA keurt de aanvraag goed of af. Erkende vormingen komen in een tabel.

3) De geregistreerde medewerker van de vormingsinstelling geeft de deelnemers door via de energieprestatiedatabank.

Andere opleidingen
EPC voor publieke gebouwen

Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige. Om erkend te kunnen worden als energiedeskundige type C moet men een erkende opleiding volgen en slagen in het bijhorende examen. Er is geen permanente vorming voor energiedeskundigen type C.

EPB

Kandidaat-verslaggevers moeten een basisopleiding volgen tot verslaggever en bovendien over het juiste diploma beschikken. Daarna moeten ze slagen voor een bijhorend examen.

NIEUWSRUBRIEK
  • Geslaagde kandidaat energiedeskundigen type A moeten zich ten laatste 12 maanden na het behalen van het getuigschrift van de basisopleiding registreren op de energieprestatiedatabank van het VEKA.
Inhoudelijke info m.b.t. het EPC