Info voor opleidings- en vormingsinstellingen - EPC bestaande woongebouwen

Pilootproject EPC gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Vanaf september start het VEA een pilootproject waarbij gedurende minstens twee maanden een appartementsgebouw (gemeenschappelijke delen + 1 appartement) voor vrijwillige doorrekening ter beschikking wordt gesteld aan energiedeskundigen type A.

Ook erkende vormingsinstellingen kunnen in oktober en november gebruik maken van het gebouw om vormingen met vrije inhoud aan te bieden. Zowel de uren van het plaatsbezoek/invoer als de bespreking van de resultaten met de deelnemers komen in aanmerking als permanente vorming met vrije inhoud. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen door de coronamaatregelen wordt het bezoek voor instellingen beperkt tot 10 personen + lesgever/sessie.

Als lesgever bezoekt u uiteraard vooraf het testgebouw en maakt u het EPC GD en het EPC van het appartement op. Meer informatie over de inschrijving/werkwijze vindt u op onze website. Het VEA bezorgt u feedback op uw opmaakte EPC’s. Als lesgever krijgt u tevens ter voorbereiding van deze vorming ook de correcte EPC’s/oplossingsbundel. U kan deze gebruiken voor het beoordelen van de resultaten van uw deelnemers maar zolang het pilootproject loopt mag deze informatie uiteraard niet worden verspreid! Deze uren tellen voor u als lesgever mee als 6 uur vorming met vrije inhoud.

Vormingsvoorstellen en data voor de plaatsbezoeken in het kader van de vormingen (in oktober enkel mogelijk op maandag) moeten vooraf worden afgestemd met het VEA (epc@vlaanderen.be).

Basisopleiding voor energiedeskundige type A: duur en inhoud

Tegen ten laatste 1 september 2020 moeten ook de bestaande basisopleidingen voor energiedeskundigen type A aangepast zijn aan een tijdsduur van minstens 50 uren en de aangepaste inhoud zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 5 december 2019 (docx bestandBijlage 1 van het ministerieel besluit van 5 december 2019 (16 kB))

Hieronder vindt u voor verdere verwerking tot opleidingsmateriaal alle delen van het inspectieprotocol (versie 1 juni 2020). Deze kwalitatieve presentaties bevatten naast de informatie uit het inspectieprotocol ook inspectietips, fotomateriaal en uitgewerkte oefeningen.

Presentaties van de train de trainer van 16 maart 2020 als inspiratie voor vormingen met vrije inhoud

De train-de-trainersessie op 16 maart kon door de Coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom stelt het VEA de presentaties ter beschikking waarbij de toelichting van de trainers volledig werd uitgeschreven en in de notities van elke slide werd toegevoegd. 

Presentaties en info over de train-de-trainersessies
  • 2020:

Vanaf 1 januari 2020 worden er twee nieuwe energieprestatiecertificaten ingevoerd: het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (verplicht bij verkoop en verhuur) en het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (vrijwillige opmaak, verplichte opmaak vanaf 2022). De energiedeskundigen type A moeten vanaf januari 2020 het aangepaste inspectieprotocol en certificatiesoftware toepassen. U vindt het nieuwe inspectieprotocol en bijhorende toelichtingen op de webpagina voor energiedeskundigen type A.

  • 2019:

Vanaf 1 januari 2019 wordt een aangepast energieprestatiecertificaat met onder meer een energielabel, de lange termijn energiedoelstellingen en een prijsindicatie van de werken in de aanbevelingen gelanceerd. De energiedeskundigen type A moeten vanaf januari 2019 het aangepaste inspectieprotocol en certificatiesoftware toepassen. U vindt het nieuwe inspectieprotocol en bijhorende toelichtingen op de webpagina voor energiedeskundigen type A.

Organiseren van een basisopleiding en examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A

Nieuwe energiedeskundigen type A moeten een door het VEA erkende opleiding tot energiedeskundige type A volgen en slagen in een examen tot energiedeskundige type A, ingericht door een erkende exameninstelling.

1) Opleidingsinstellingen die een basisopleiding voor kandidaat-energiedeskundigen type A willen organiseren, moeten erkend zijn door het VEA.

2) Instellingen die een examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A willen organiseren, moeten erkend zijn door het VEA.​​​​​​​

3) Een geregistreerde medewerker van de exameninstelling moet de resultaten van het examen en de gegevens van de opleiding opladen in de energieprestatiedatabank.

Organiseren van permanente vorming voor bestaande energiedeskundigen type A

Om de erkenning tot energiedeskundige type A te behouden moeten vanaf 2017 alle energiedeskundigen type A jaarlijks permanente vorming volgen.

1) Vormingsinstellingen die permanente vorming willen organiseren voor energiedeskundigen type A moeten erkend zijn door het VEA.

2) Een geregistreerde medewerker geeft de aanvraag voor een permanente vorming in in de energieprestatiedatabank. Het VEA keurt de aanvraag goed of af. Erkende vormingen komen in een tabel.

3) De geregistreerde medewerker van de vormingsinstelling geeft de deelnemers door via de energieprestatiedatabank.

Andere opleidingen
EPC voor publieke gebouwen

Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige. Om erkend te kunnen worden als energiedeskundige type C moet men een erkende opleiding volgen en slagen in het bijhorende examen. Er is geen permanente vorming voor energiedeskundigen type C.

EPB

Kandidaat-verslaggevers moeten een basisopleiding volgen tot verslaggever en bovendien over het juiste diploma beschikken. Daarna moeten ze slagen voor een bijhorend examen.

NIEUWSRUBRIEK
  • Geslaagde kandidaat energiedeskundigen type A moeten zich ten laatste 12 maanden na het behalen van het getuigschrift van de basisopleiding registreren op de energieprestatiedatabank van het VEA.
Inhoudelijke info m.b.t. het EPC