Info voor opleidings- en vormingsinstellingen - EPC bestaande woongebouwen

Basisopleiding voor energiedeskundige type A: duur en inhoud

Tegen ten laatste 1 september 2020 moeten de bestaande basisopleidingen voor energiedeskundigen type A aangepast zijn aan een tijdsduur van minstens 50 uren en de aangepaste inhoud zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 5 december 2019 (docx bestandBijlage 1 van het ministerieel besluit van 5 december 2019 (16 kB))

Hieronder vindt u voor verdere verwerking tot opleidingsmateriaal alle delen van het inspectieprotocol (versie 4 januari 2021). Deze kwalitatieve presentaties bevatten naast de informatie uit het inspectieprotocol ook inspectietips, fotomateriaal en uitgewerkte oefeningen.

Presentaties en info over de train-de-trainersessies

2021

Energiedeskundigen type A zijn verplicht om in 2021 6 uren verplichte vorming te volgen zijnde:

  • 2 uur vorming met verplichte inhoud over het toepassingsgebied, de veelgemaakte fouten en tips en aandachtspunten bij de opmaak van het EPC GD én
  • 4 uren vorming met vrije inhoud.

De train de trainer van het VEKA over de 2 uur vorming met verplichte inhoud ging door op 4 en 9 februari. Hieronder vindt u het lesmateriaal:

2020

Vanaf 1 januari 2020 worden er twee nieuwe energieprestatiecertificaten ingevoerd: het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (verplicht bij verkoop en verhuur) en het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (vrijwillige opmaak, verplichte opmaak vanaf 2022). De energiedeskundigen type A moeten vanaf januari 2020 het aangepaste inspectieprotocol en certificatiesoftware toepassen. U vindt het nieuwe inspectieprotocol en bijhorende toelichtingen op de webpagina voor energiedeskundigen type A.

  • 2019:

Vanaf 1 januari 2019 wordt een aangepast energieprestatiecertificaat met onder meer een energielabel, de lange termijn energiedoelstellingen en een prijsindicatie van de werken in de aanbevelingen gelanceerd. De energiedeskundigen type A moeten vanaf januari 2019 het aangepaste inspectieprotocol en certificatiesoftware toepassen. U vindt het nieuwe inspectieprotocol en bijhorende toelichtingen op de webpagina voor energiedeskundigen type A.

Presentaties van de train de trainer van 16 maart 2020 als inspiratie voor vormingen met vrije inhoud

De train-de-trainersessie op 16/03/2020  kon door de Coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom stelt het VEKA de presentaties ter beschikking waarbij de toelichting van de trainers volledig werd uitgeschreven en in de notities van elke slide werd toegevoegd. 

Organiseren van permanente vorming voor bestaande energiedeskundigen type A

Om de erkenning tot energiedeskundige type A te behouden moeten vanaf 2017 alle energiedeskundigen type A jaarlijks permanente vorming volgen.

1) Vormingsinstellingen die permanente vorming willen organiseren voor energiedeskundigen type A moeten erkend zijn door het VEKA.

2) Een geregistreerde medewerker geeft de aanvraag voor een permanente vorming in in de energieprestatiedatabank. Het VEKA keurt de aanvraag goed of af. Erkende vormingen komen in een tabel.

3) De geregistreerde medewerker van de vormingsinstelling geeft de deelnemers door via de energieprestatiedatabank.

Organiseren van een basisopleiding en examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A

Nieuwe energiedeskundigen type A moeten een door het VEKA erkende opleiding tot energiedeskundige type A volgen en slagen in een examen tot energiedeskundige type A, ingericht door een erkende exameninstelling.

1) Opleidingsinstellingen die een basisopleiding voor kandidaat-energiedeskundigen type A willen organiseren, moeten erkend zijn door het VEKA.

2) Instellingen die een examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A willen organiseren, moeten erkend zijn door het VEKA.

3) Een geregistreerde medewerker van de exameninstelling moet de resultaten van het examen en de gegevens van de opleiding opladen in de energieprestatiedatabank.

Andere opleidingen
EPC voor publieke gebouwen

Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige. Om erkend te kunnen worden als energiedeskundige type C moet men een erkende opleiding volgen en slagen in het bijhorende examen. Er is geen permanente vorming voor energiedeskundigen type C.

EPB

Kandidaat-verslaggevers moeten een basisopleiding volgen tot verslaggever en bovendien over het juiste diploma beschikken. Daarna moeten ze slagen voor een bijhorend examen.

NIEUWSRUBRIEK
  • Geslaagde kandidaat energiedeskundigen type A moeten zich ten laatste 12 maanden na het behalen van het getuigschrift van de basisopleiding registreren op de energieprestatiedatabank van het VEKA.
Inhoudelijke info m.b.t. het EPC