EU-ETS vaste installaties: gebruik van internationale kredieten

Naast Europese emissierechten mogen installaties ook – hoewel in beperkte mate – internationale kredieten gebruiken om hun emissies af te dekken. Het gaat dan om kredieten die worden gegenereerd onder het Kyoto Protocol, met name Emission Reduction Units (ERU’s) en Certified Emission Reductions (CER’s).

Beperkingen op gebruik van internationale kredieten

Er gelden verschillende beperkingen op dit gebruik:

Kwantitatief: bestaande installaties mochten van 2008 tot en met 2020 een hoeveelheid gebruiken die overeenkomt met 11% van hun toewijzing in 2008-2012. Nieuwkomers en installaties die zijn gevat door de uitbreiding van het toepassingsgebied vanaf 2013 mogen 4,5% van hun emissies afdekken met kredieten. De meeste installaties hebben hun limiet inmiddels opgebruikt.

Kwalitatief: vanaf 2015 mogen er enkel nog rechten gebruikt worden die voortkomen uit projecten in de Minst Ontwikkelde Landen. Verder zijn de volgende kredieten uitgesloten:

  • Kredieten die voortkomen uit nucleaire projecten
  • Kredieten die voortkomen uit projecten m.b.t. Landgebruik, Verandering in Landgebruik en Bosbouwactiviteiten (‘LULUCF’);
  • Kredieten uit grote waterkrachtprojecten, tenzij er is aangetoond dat het project voldoet aan de geldende duurzaamheidscriteria;
  • Kredieten uit projecten die betrekking hebben op de destructie van HFC-23 en lachgas uit adipinezuurproductie.

Gebruik van internationale kredieten in de praktijk

In tegenstelling tot vroeger kunnen internationale kredieten niet meer rechtstreeks ingeleverd worden. Exploitanten moeten ze eerst omruilen voor Europese rechten. Hiertoe moeten de kredieten overgeschreven worden op een speciale rekening, van waarop dan Europese rechten worden teruggestort. Contacteer de federale registeradministrateur voor meer info hierover. 

Lees ook

Contacteer ons
Team ETS