EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten: update juni 2021

  • 24 juni 2021

In 2021 gaat de nieuwe budgetperiode 2021-2027 van start. Dat biedt ook veel opportuniteiten voor uw project! We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma's voor energie en klimaat op een rijtje. 

Horizon Europe 

De Europese Commissie keurde het werkprogramma voor de periode 2021-2022 goed van Horizon Europe, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Er wordt de komende twee jaar ongeveer 5,8 miljard euro steun voorzien voor onderzoeks- en innovatieprojecten die bijdragen aan de European Green Deal. Het merendeel van de subsidies in de domeinen energie en klimaat situeert zich binnen de tweede pijler “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”, meer bepaald de vijfde cluster “Klimaat, energie en mobiliteit”. 

De eerste calls binnen cluster 5 openen op 22 juni, met deadlines op 14 september en 19 oktober. De calls zijn terug te vinden op de Funding and Tenders Portal. Neem zeker ook deel aan de infodagen over Horizon Europe, georganiseerd door de Europese Commissie. Op 5 en 6 juli wordt cluster 5 in detail toegelicht. 

Voor meer informatie en advies over Horizon Europe kan u terecht bij NCP Flanders.  

LIFE 

Ook voor LIFE, het Europees programma voor milieu en klimaat, komen de eerste calls dichterbij. De Europese Commissie zal de calls in juli lanceren. Tegelijkertijd zal ze een reeks video’s online zetten om meer informatie te bieden over de inhoud van de calls, het indieningsproces en andere tips en tricks. Meer details hierover kan u binnenkort verwachten. 

Interreg 

Op de start van de nieuwe Interreg-programma's is het nog even wachten. Interreg Noordzee Regio geeft wel een eerste inkijk in het nieuwe programma tijdens een webinar op 28 juni. Het is ook mogelijk om uw projectidee te pitchen tijdens één van de Pitch & Network-sessies. 

Interreg Euregio Maas-Rijn heeft ten slotte nog een oproep met een focus op energie aangekondigd, met een budget van 5 miljoen euro. De oproep is specifiek bedoeld om de hulpbronnenefficiëntie van kmo’s te vergroten. Geïnteresseerde Limburgse en Vlaams-Brabantse partners die binnen het programmagebied vallen, kunnen een aanvraag indienen van 31 augustus tot 21 september. Voor meer informatie en advies kan u terecht bij frederik.loy@limburg.be (Provincie Limburg) of europa@vlaamsbrabant.be (Provincie Vlaams-Brabant). 

Meer informatie 

Bent u betrokken bij een project dat bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelstellingen en bent u op zoek naar Europese financiering? Dan bekijken we graag of u in aanmerking komt voor bepaalde Europese programma’s en begeleiden we u verder bij uw aanvraag. Voor meer informatie, surf naar onze website en/of contacteer het EU-financieringsteam van het VEKA via veka.eufinanciering@vlaanderen.be.

Published on: 
25-06-2021