Slagen voor het examen

Slagen voor het examen is een tweede erkenningsvoorwaarde om te kunnen starten als energiedeskundige type A.

Wie moet wanneer deelnemen?
 
Wie? Wanneer?
kandidaat-energiedeskundige type A slagen binnen de 12 maanden na datum getuigschrift van de (basis)opleiding tot energiedeskundige type A
geschorste energiedeskundige type A slagen binnen de schorsingstermijn

Let op! Naast het slagen voor het examen moet een kandidaat-energiedeskundige type A zich binnen de 12 maanden na de datum van het getuigschrift ook registreren op de energieprestatiedatabank.

Organisatie van het examen

Erkende exameninstellingen organiseren het examen tot energiedeskundige type A. Om erkend te worden als exameninstelling, dienen ze een aanvraag in bij het VEA. De exameninstellingen staan in voor de praktische organisatie van de examens:

  • Ze bepalen de vorm en inhoud van het examen.
  • Ze stellen slaagcriteria op en staan in voor de beoordeling.
  • Ze zorgen voor de inschrijving van de deelnemers.

De deelname aan een examen voor energiedeskundige type A is niet gratis. De kostprijs hangt af van de instelling en hangt samen met de aanpak van het examen.

Meer informatie vindt u bij de instelling die het examen inricht en in hun examenreglement.

Welke inhoud moet ik kennen?

Het examen voor energiedeskundige type A gaat over de inhoud van de basisopleiding tot energiedeskundige type A en peilt naar uw kennis over:

  • een inleiding tot de bouwfysica en technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen);
  • het wetgevend kader;
  • het inspectieprotocol;
  • de werking van de certificatiesoftware;
  • de werking van de energieprestatiedatabank.
Published on: 
21-12-2018