Formule EGSC

De netto hoeveelheid geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (EGSC) wordt berekend op basis van de volgende formule:

EGSC = G . Enetto,GS – Evb,GS – Etrp

  • G is de groenfactor, drukt het aandeel hernieuwbare energiebronnen uit.
  • Enetto,GS is de netto elektriciteitsproductie en wordt bekomen door de totale productie (Ebruto,GS) te verminderen met de hulpdiensten voor de elektriciteitsproductie (Ehd,GS), bijvoorbeeld de koelwaterpompen van een verbrandingsmotor.
  • Evb,GS is de voorbehandelingsenergie, bijvoorbeeld voor het verwarmen van palmolie of het verkleinen van biomassa.
  • Etrp is de transportenergie, meestal voor een vrachtwagen.

De formule EGSC wordt voor alle certificaatgerechtigde groenestroominstallaties toegepast. Als een bepaalde term niet van toepassing is, kan deze vastgelegd worden op 0 of 1. Bijvoorbeeld de biomassa is van Belgische oorsprong , hierdoor zal de term voor het transport (Etrp) vastgesteld worden op 0.

In de formule wordt enkel gerekend met elektriciteit, uitgedrukt in kWh. Andere vormen van energie zoals brandstoffen of warmte worden eerst omgerekend naar een equivalente hoeveelheid elektriciteit.

Wettelijk kader

Meer informatie vindt u in de artikelen 6.1.11, 6.1.12 en 6.1.13 van het Energiebesluit.

Ook interessant

De bandingfactor wordt altijd toegepast bij nieuwe installaties met een startdatum na 1 januari 2013 en bestaande installaties die een verlenging hebben op basis van de projectspecifieke bandingfactor. Een voorbeeld van het toepassen van de bandingfactor.

Published on: 
22-07-2019