Formulier Principeaanvraag

De steunaanvragen worden via een online-formulier ingediend tijdens een openstaande call.

Hulp voor de indiening

pdf bestandHandleiding voor indieners van projectvoorstellen voor de call groene warmte, restwarmte en biomethaan (285 kB)

Webformulier Principeaanvraag steun voor de benutting van restwarmte, aangesloten warmtenet of aangesloten Organische Rankinecyclus (ORC)

pdf bestandVoorbereiding voor het invullen van de principeaanvraag voor restwarmteinstallaties, warmtenetten of een ORC (314 kB)

Webformulier Principeaanvraag steun voor een installatie voor de productie van groene warmte, een aangesloten warmtenet of een aangesloten Organische Rankinecyclus (ORC)

pdf bestandVoorbereiding voor het invullen van de principeaanvraag voor groene-warmte-installaties, aangesloten warmtenet of ORC (295 kB)

Webformulier Principeaanvraag steun voor de productie (en injectie) van biomethaan

pdf bestandVoorbereiding voor het invullen van de principeaanvraag voor biomethaaninstallaties (224 kB)

Sjabloon van vereiste bij te voegen documenten

xls bestandCall groene warmte: Sjabloon IRR (118 kB)

docx bestandVerklaring op eer "onderneming in moeilijkheden" (65 kB)

Sjabloon van mogelijks vereiste documenten

Voor het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de inputstroom van een warmtenet gebruikt u het rekenblad Externe warmtelevering op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/externe-warmtelevering/rekenbladen .

Voor het aandeel restwarmte of als bovenstaand rekenblad niet voor u van toepassing is, dan gebruikt u xlsm bestandcallgroenewarmte_inputstroomwarmtenet.xlsm (7.94 MB)

Berekening van de exploitatiewinsten van een warmtenet: xlsx bestandCall_groene_warmte_sjabloon_exploitatiewinsten.xlsx (29 kB)