Formulier en sjablonen steunaanvraag

Handleiding

Meer informatie over het correct en volledig invullen van een steunaanvraag vindt u in de handleiding: docx bestandHandleiding call groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming (2.02 MB). In de handleiding wordt ook beschreven hoe u de sjablonen invult voor uw project. 

Aanvraagformulier

De steunaanvragen worden via een online-formulier ingediend tijdens een openstaande call. Wanneer er geen call geopend is, kan u het formulier testen en een testaanvraag indienen. Let op, enkel aanvragen ingediend wanneer de call geopend is kunnen in aanmerking komen voor steun. Aanvragen ingediend voor het openen of na het sluiten van de call worden automatisch verwijderd.

Het gebruik van dit aanvraagformulier is verplicht. Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld.

Let op, per installatie kan hoogstens één steunaanvraag ingediend worden binnen deze call. Er zijn dan ook geen wijzigingen meer mogelijk in de ingediende projectvoorstellen.

Het online aanvraagformulie vindt u hier: het online aanvraagformulier

Sjablonen voor de steunaanvraag

Beschrijving sjabloon Voor wie? Link naar sjaboon
Verklaring dat de onderneming die steun aanvraag geen 'onderneming in moeilijkheden' is Iedereen docx bestandSjabloon verklaring op eer Geen onderneming in moeilijkheden (183 kB)
Verklaring dat indiener van de steunaanvraag gemachtigd is om de steunaanvraag in te vullen in naam van de aanvrager  Iedereen docx bestandSjabloon machtiging steunaanvraag indienen (178 kB)
Het warmte- en/of koudeleveringsplan van de installatie of de stadsverwarming in de aanvraag Iedereen xlsx bestandSjabloon warmte en/of koude leveringsplan (36 kB)
De geschatte investeringskosten voor uw project Iedereen xlsx bestandSjabloon geschatte investeringskosten (57 kB)
Berekening van de exploitatiewinsten en de IRR over de levensduur van uw installatie Iedereen xlsx bestandSjabloon berekening exploitatiewinsten en IRR (72 kB)
De garantie van het warmtetransport door de leverancier Energie-efficiënte stadsverwarming of koeling docx bestandSjabloon garantie warmtetransport leverancier (183 kB)
Het aandeel hernieuwbare energiebronnen en/of restwarmte in de inputstroom van stadsverwarming of koeling Energie-efficiënte stadsverwarming of koeling het meest recente rekenblad Externe warmtelevering op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/externe-warmtelevering/rekenbladen

Intentieovereenkomst voor warmteafnemers met een geplande afname van > 100 MWh 

Energie-efficiënte stadsverwarming of koeling met afnemers > 100 MWh

docx bestandSjabloon intentieovereenkomst warmteafnemers 100 MWh (197 kB)

DNSH-analyse

Iedereen docx bestandSjabloon DNSH analyse (184 kB)

 

 

 

Published on: 
09-08-2019