Formulier Principeaanvraag

De steunaanvragen worden via een online-formulier ingediend tijdens een openstaande call. Aanvragen ingediend voor het openen of na het sluiten van de call worden automatisch verwijderd.

Let op, de documenten en formulieren werden nog niet aangepast aan de voorwaarden van de tweede call van 2021. 

Hulp voor de indiening

docx bestandHandleiding voor indieners van projectvoorstellen voor de call groene warmte, restwarmte en biomethaan (195 kB)

Webformulier: Principeaanvraag steun voor de benutting van restwarmte, aangesloten warmtenet of aangesloten Organische Rankinecyclus (ORC)

docx bestandVoorbereiding voor het invullen van de principeaanvraag voor restwarmteinstallaties, warmtenetten of een ORC (66 kB)

Webformulier: Principeaanvraag steun voor een installatie voor de productie van groene warmte en/of een aangesloten warmtenet (ORC)

docx bestandVoorbereiding voor het invullen van de principeaanvraag voor groene-warmte-installaties en een aangesloten warmtenet (72 kB)

Sjabloon van vereiste bij te voegen documenten

xlsx bestandSjabloon berekening exploitatiewinsten en IRR (73 kB)

xlsx bestandsjabloon_warmte_koude_leveringsplan.xlsx (36 kB)

docx bestandVerklaring op eer "onderneming in moeilijkheden" (182 kB)

docx bestandSjabloon machtiging (178 kB)

Sjabloon van mogelijks vereiste documenten

Voor het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de inputstroom van een warmtenet gebruikt u het rekenblad Externe warmtelevering op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/externe-warmtelevering/rekenbladen .

Voor het aandeel restwarmte of als bovenstaand rekenblad niet voor u van toepassing is, dan gebruikt u zip bestandCallgroenewarmte_inputstroomwarmtenet (1.8 MB)