Formulier Principeaanvraag

De steunaanvragen worden via een online-formulier ingediend tijdens een openstaande call. Aanvragen ingediend voor het openen of na het sluiten van de call worden automatisch verwijderd.

Het aanvraagformulier voor de tweede call van 2021 zal u hier vinden op maandag 20 september. 

Aanvraagformulier

Het webformulier voor de aanvraag voor steun

Hulp voor de indiening

docx bestandHandleiding call groene warmte, restwarmte en biomethaan (253 kB)

Sjabloon van vereiste bij te voegen documenten

xlsx bestandSjabloon geschatte investeringskosten (36 kB)

xlsx bestandSjabloon berekening exploitatiewinsten en IRR (73 kB)

xlsx bestandsjabloon_warmte_koude_leveringsplan.xlsx (36 kB)

docx bestandVerklaring op eer "onderneming in moeilijkheden" (183 kB)

docx bestandSjabloon machtiging (178 kB)

Indien uw aanvraag een warmtenet bevat, de garantie van het warmtetransport door de leverancier docx bestandGarantie warmtetransport leverancier (179 kB)

Sjabloon van mogelijks vereiste documenten

Voor het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de inputstroom van een warmtenet gebruikt u het rekenblad Externe warmtelevering op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/externe-warmtelevering/rekenbladen .

Voor het aandeel restwarmte of als bovenstaand rekenblad niet voor u van toepassing is, dan gebruikt u zip bestandCallgroenewarmte_inputstroomwarmtenet (1.8 MB)

Indien het warmtenet afnemers bevat met een geplande afname van meer dan 100 MWh  gebruikt udocx bestandIntentieovereenkomst warmteafnemers 100 MWh (181 kB)