Garanties van oorsprong voor groene warmte of koude

Voorwaarden garanties van oorsprong voor groene warmte of koude

U kan garanties van oorsprong aanvragen bij het VEKA als er voldaan is aan alle voorwaarden:

 • De warmte of koude is geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen.
 • De productie-installatie heeft een nominaal thermisch vermogen van minstens 300 kW.
 • De productie-installatie ligt in het Vlaams Gewest.
 • De warmte of koude wordt in een geheel van onderling verbonden leidingen geïnjecteerd waarop verschillende gebruikers zijn aangesloten.
 • De installatie is uitgerust met de vereiste meetapparatuur die geijkt werd en beschikken over geldige ijkcertificaten.
 • De productie-installatie werd gekeurd en heeft een geldig en volledig keuringsverslag.

Welke gegevens heb ik nodig om een aanvraag in te dienen?

Een volledig aanvraagdossier bevat volgende gegevens:

 • De gegevens van de onderneming (of persoon) aan wie de garanties van oorsprong voor de installatie moeten worden toegekend.
 • De energiebron(nen) waarmee de groene warmte en koude is geproduceerd.
 • Gegevens van de installatie waar de energie is geproduceerd: de identiteit, de locatie, het type en de capaciteit van de installatie, de datum waarop de installatie in dienst is genomen.
 • Een meetschema met aanduiding van de relevante energiestromen en de locatie van de meetinrichtingen.
 • Een keuringsverslag dat voldoet aan de keuringsvereisten.
 • Informatie over andere reeds ontvangen steun (type steun).
 • Enkel van toepassing bij een aanvraag voor een productie-installatie waarin afvalstoffen met organisch-biologische oorsprong aangewend worden: Een correct en volledig ingevuld inlichtingenformulier, goedgekeurd door OVAM.

Hoe worden de garanties van oorsprong voor groene warmte berekend?

De garanties van oorsprong worden toegekend voor de netto-energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. De hoeveelheid netto-energieproductie is de geproduceerde energie, verminderd met de gemeten energieafname of de equivalente energieafname van de utiliteitsvoorzieningen die bij de productie-installatie horen.

pdf bestandBerekeningsprincipes GVO Groene Warmte (267 kB)

Deze berekening is een onderdeel van de aanvraag. De aanvrager moet deze berekening voor zijn installatie beschrijven  in zijn aanvraag.

De (eerste) maandelijkse berekeningen, die kunnen leiden tot het toekennen van garanties van oorsprong van warmte of koude, worden uitgevoerd op basis van de energie die is geproduceerd vanaf de laatste van de volgende data:

 • De datum van het keuringsverslag.
 • De datum van de indienstneming van de productie-installatie.
Garanties van oorsprong