Garanties van oorsprong voor groene warmte of koude

Voorwaarden garanties van oorsprong voor groene warmte of koude

U kan garanties van oorsprong aanvragen bij het VEA als er voldaan is aan alle voorwaarden:

 • De warmte of koude is geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen.
 • De productie-installatie heeft een nominaal thermisch vermogen van minstens 300 kW.
 • De productie-installatie ligt in het Vlaams Gewest.
 • De warmte of koude wordt in een geheel van onderling verbonden leidingen geïnjecteerd waarop verschillende gebruikers zijn aangesloten.
 • De installatie is uitgerust met de vereiste meetapparatuur die geijkt werd en beschikken over geldige ijkcertificaten.
 • De productie-installatie werd gekeurd en heeft een geldig en volledig keuringsverslag*.

Welke gegevens heb ik nodig om een aanvraag in te dienen?

Een volledig aanvraagdossier bevat volgende gegevens:

 • De gegevens van de onderneming (of persoon) aan wie de garanties van oorsprong voor de installatie moeten worden toegekend.
 • De energiebron(nen) waarmee de groene warmte en koude is geproduceerd.
 • Gegevens van de installatie waar de energie is geproduceerd: de identiteit, de locatie, het type en de capaciteit van de installatie, de datum waarop de installatie in dienst is genomen.
 • Een meetschema met aanduiding van de relevante energiestromen en de locatie van de meetinrichtingen.
 • Een keuringsverslag* dat voldoet aan de verder opgesomde vereisten.
 • Informatie over andere reeds ontvangen steun (type steun).
 • Enkel van toepassing bij afval: een correct en volledig ingevuld inlichtingenformulier over de verwerking van de afvalstoffen, waarvan de OVAM het model bepaalt, in geval van een aanvraag voor een productie-installatie waarin afvalstoffen worden aangewend.

*Keuringsverslag: De voorwaarden hiervoor worden nog vastgelegd en bekendgemaakt.

Hoe worden de garanties van oorsprong voor groene warmte berekend?

De garanties van oorsprong worden toegekend voor de netto-energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. De hoeveelheid netto-energieproductie is de geproduceerde energie, verminderd met de gemeten energieafname of de equivalente energieafname van de utiliteitsvoorzieningen die bij de productie-installatie horen.

pdf bestandBerekeningsprincipes GVO Groene Warmte (267 kB)

Vragen?

Vragen over garanties van oorsprong voor groene warmte of koude kan u stellen via gvo.groenewarmte@vlaanderen.be