Gezamenlijk project met ecologiesteun

Installaties die in aanmerking komen voor ecologiesteun of strategische ecologiesteun, komen niet in aanmerking voor deze steunregeling.

Indien de investering een technologie omvat die zowel in aanmerking komt voor steun bij ecologiepremie als bij één van de calls en het project omvat meerdere partners, waarvan één of meerdere partners ondernemingen zijn die investeringen doen binnen het project en die in aanmerking komen voor ecologiesteun en één of meerdere partners niet in aanmerking komen voor ecologiesteun, dan kan een gezamenlijk project ingediend worden.

Published on: 
26-05-2015