Green Deal Klimaatvriendelijke koeling voor minder broeikasgasuitstoot

  • 10 maart 2021

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir en Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits ondertekenen samen met 30 partners de Green Deal Afbouw F-gassen in supermarkten en voedingswinkels, kortweg Green Deal Klimaatvriendelijke koeling. Met deze Green Deal engageren ondermeer de retail-sector, koeltechnische installatie- en onderhoudsbedrijven, enkele sectorfederaties en de Vlaamse overheid zich om het gebruik van F-gassen als koelmiddel af te bouwen in supermarkten en voedingswinkels door o.a. in te zetten op natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddelen. ‘Dit engagement speelt een belangrijke rol in het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen’, aldus Vlaams minister Demir.

Green deal koeling social media
Negende Green Deal in Vlaanderen
Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen duurzame initiatieven na te streven, zonder de competitiviteit en een goede bedrijfsvoering in het gedrang te brengen. Het doel is om bedrijven en sectoren verder te vergroenen.

De Green Deal Klimaatvriendelijke koeling is de negende Green Deal in Vlaanderen. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit was de eerste en werd in het voorjaar van 2017 ondertekend. Daarna volgden de Green Deal Circulair Aankopen, Brouwers, Bedrijven en Biodiversiteit, Huishoudelijke Houtverwarming, Duurzame Stedelijke Logistiek, Circulair Bouwen en Natuurlijke Tuinen. Meer info vindt u hier.

F-gasuitstoot
Het koelsysteem in de meeste supermarkten en voedingswinkels in Vlaanderen werkt op basis van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen). F-gassen zijn uitermate schadelijk voor het klimaat. De uitstoot van F-gassen in het Vlaams Gewest bedroeg in 2019 ongeveer 3 Mton CO2-equivalenten. Daarvan is ongeveer 1,2Mton CO2- equivalenten toe te schrijven aan het gebruik als koelmiddel in koelinstallaties, airconditioningapparatuur en warmtepompen in tal van sectoren, waaronder supermarkten en voedingswinkels. De uitstoot wordt veroorzaakt door lekkage van F-gassen uit koelinstallaties en door een onzorgvuldige terugwinning en inzameling van resterende hoeveelheden van deze gassen bij het buiten werking stellen, het afbreken en de inzameling van de koelapparatuur. 

"In onze strijd tegen de klimaatverandering, moeten we ook het gebruik van F-gassen in koelinstallaties afbouwen. Deze Green Deal kan er mee voor zorgen dat we in de retailsector de uitstoot van F-gassen verder en versneld reduceren door over te schakelen op klimaatvriendelijke vormen van koeling", zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.” 

“Duurzame investeringen bij bedrijven en de industrie ondersteunen we al langer en zullen we nog meer stimuleren. Deze Green Deal is een belangrijk signaal dat we als overheid en als sector extra inspanningen willen doen om die schadelijke fluor-gassen te vervangen. We investeren nu in klimaatvriendelijkere oplossingen voor koeling. Met VLAIO hebben we de juiste instrumenten in handen om dit financieel te stimuleren”, aldus Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits.

Het doel van deze Green Deal is bij te dragen aan de reductie van de totale F-gasuitstoot tot maximaal 0,6 Mton CO2-equivalenten tegen 2030, zoals opgenomen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030. De Green Deal Klimaatvriendelijke koeling is een initiatief van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en de beroepsfederaties Comeos, Frixis en Agoria. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen engageert zich om waar mogelijk investeringen financieel te ondersteunen via de ecologiepremie+. De inspanningen die de retailsector reeds verricht en de engagementen die ze met deze Green Deal bijkomend opnemen, zullen bijdragen aan een reductie van de F-gasuitstoot. ‘Supermarkten kiezen resoluut voor natuurlijke koelmiddelen in hun winkels en leveren daarmee een significante bijdrage aan de Vlaamse 2030 klimaatdoelstelling’ aldus Dominique Michel, CEO van COMEOS, vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten. De Green Deal eindigt in december 2025.

Engagementen 
De deelnemers aan de Green Deal Klimaatvriendelijke koeling engageren zich door maximaal in te zetten op de afbouw van het gebruik van F-gassen in zowel nieuwe als bestaande stationaire koelinstallaties. Dit doen ze door te kiezen voor natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddelen én door lekkage van F-gassen uit bestaande koelinstallaties tot het minimum te beperken. Wanneer koelinstallaties buiten werking worden gesteld, wordt te weinig van de resterende F-gassen uit de afgedankte installaties teruggewonnen en afgevoerd voor vernietiging of opzuivering. 

“Eén van de engagementen van deze Green Deal is dan ook het streven naar een maximale terugwinning van F-gassen uit afgedankte koelinstallaties”, verduidelijkt minister Demir. “Er is bovendien onvoldoende zicht op de nog in omloop zijnde hoeveelheden F-gassen en over de werkelijke lekkage van F-gassen uit koelinstallaties. Met deze Green Deal willen we het gebruik van F-gassen en het verlies ervan  nauwgezetter in kaart brengen.” Minister Crevits vult aan: “De Ecologiepremie+ is een instrument van ons agentschap VLAIO om investeringen in duurzame technologie te ondersteunen. We werken met een zogenaamde ‘limitatieve technologielijst (LTL)’ waar we koeling als belangrijke technologie naar voren zullen schuiven in het kader van deze Green Deal. Zo kunnen we die duurzame investeringen voor de uitfasering van F-gassen uit koeltoepassingen nog sneller te doen verlopen.”  De deelnemende partijen zullen initiatieven opzetten om binnen de distributiesector te sensibiliseren rond het opnemen van gepaste maatregelen om de uitstoot van F-gassen te vermijden en te beperken. 

Initiatiefnemers 
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), beroepsfederatie Comeos, beroepsfederatie Frixis en beroepsfederatie Agoria. 

Deelnemers 
Aldi, Carrefour, Colruyt Group, Delhaize, Jumbo, Lidl, Quality Meat Renmans, Arco, Bumaco, Carrier Refrigeration Benelux, Calis Projects, Clima&Partners, Cooltech, Engie Axima, Fieuw Koeltechniek, Freho, Frimex, Matheco, Pelzer, Refreco, Sabcobel, TMS, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Recupel, Buurtsuper.be 
 

Published on: 
15-03-2021