Bio-energie

Planten en bomen zijn een soort van natuurlijke batterijen die zonne-energie opslaan. Dat geven ze vooral vrij onder vorm van warmte, wanneer ze verbrand, vergist of vergast worden. Veel planten worden gekweekt als energieteelt: koolzaad, suikerriet en maïs, maar ook snelgroeiende bomen zoals wilg en populier. 

Biomassa bestaat ook in andere vormen: biogas, groenafval, dierlijk afval, mest, slib,... Biomassa wordt dus voortdurend aangevoerd en zo spreken we van een hernieuwbare energiebron. Energie uit biomassa (bio-energie) is bovendien CO2-neutraal. Bij de productie van deze energie kan er niet meer CO2 vrijkomen dan hetgeen de plant uit de lucht kon opnemen. 

Published on: 
07-09-2018