Cijfers en studies

6,9% van de energie die we in Vlaanderen gebruiken, is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. De Europese Unie en de lidstaten hebben concrete doelstellingen vastgelegd om het aandeel hernieuwbare energiebronnen sterk te vergroten. Vlaanderen wil meewerken aan de realisatie van de Belgische doelstelling om 13% hernieuwbare energie te produceren tegen eind 2020. Zo worden we minder afhankelijk van de import van schaarse en steeds duurdere energiebronnen, en verkleinen we de uitstoot van broeikasgassen.

Rapporten:

Studies:

Financiering beleidsdoelstellingen:

Om haar doelstellingen te behalen, geeft Vlaanderen steun aan groene-energieprojecten. De steun wordt toegekend via groenestroomcertificaten, premies van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, investeringssteun via de call groene warmte, de call groene stroom en ad hoc investeringssubsidies. Dit is het overzicht van de toegekende steun sinds 2005, onderverdeeld per technologie xlsx bestandOverzicht steun voor groene energie en WKK (24 kB)

 

Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030:

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad.

 

Belgisch actieplan:

Het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 beschrijft de knelpunten en maatregelen om de Belgische doelstelling tegen 2030 te bereiken en bevat statistieken over de huidige situatie en prognoses tot 2030. Het actieplan werd bij de Europese Commissie ingediend in uitvoering van de Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen. Downloaéd het plan via www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/wat-is-het-nekp#het-definitief-plan

barometer

Recente cijfers en evoluties voor Vlaanderen en elke gemeente
Nuttige websites

Nog meer statistieken groene stroom en WKK vindt u op de website van de VREG