Groene energie kopen

Een groen elektriciteitscontract duurder? Dat klopt niet meer! Vergelijk, de winst is voor u én het klimaat!

Op heel wat plaatsen is er warmte op overschot en die gaat vaak gewoon verloren. Deze restwarmte komt onder andere vrij bij elektriciteitscentrales, afvalverbrandingsovens, industriële processen en koelinstallaties.  Beter dan die warmte te verspillen, kunnen we de buurt  er zinvol gebruik van laten maken, door de warmte aan te bieden via een warmtenet. Een warmtenet is een netwerk van geïsoleerde leidingen, meestal ondergronds. Het brengt warmte, onder de vorm van warm water of stoom, van een plaats naar een andere. Van een bedrijf naar een ander bedrijf bijvoorbeeld, of naar woningen,...